Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjmuje z zadowoleniem nowy pakiet legislacyjny przedstawiony dzisiaj przez Komisję Europejską w sprawie

16 Jul 2021
Wydarzenie

Defending the rule of law is one of the big challenges facing Europe at the moment, with governments in Hungary and Poland intent on undermining the

Komunikat prasowy

W ramach dochodzenia, przeprowadzonego przez grupę roboczą ds. kontroli Frontexu eurodeputowani stwierdzili, że kierownictwo tej agencji ds. granic

Wideo

The S&Ds believe that parents mentioned on a birth certificate in one country should be recognised in all member states and that same-sex partnerships

Wideo

The European Parliament, led by the S&D Group, has reached an agreement with EU governments to set up a fully-fledged European Asylum Agency. For

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przygotował roczne sprawozdanie z funkcjonowania strefy Schengen i diagnoza ta nie jest dobra. Parlament Europejski głosuje

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodziła negocjacjom w celu umożliwienia kontynuacji tymczasowych środków w zakresie wykrywania, usuwania i zgłaszania przypadków

Komunikat prasowy

Eurodeputowani Grupy S&D podpisali dziś list do przewodniczącej Komisji, von der Leyen, wzywający ją do odrzucenia krajowego planu odbudowy i

Komunikat prasowy

Parlament Europejski, pod przywództwem Grupy S&D, osiągnął porozumienie z rządami UE w sprawie ustanowienia pełnoprawnej Europejskiej Agencji ds

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały wreszcie poważnie procedury na podstawie art. 7 podczas dzisiejszego posiedzenia w Radzie do