Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Gianni Pittella: UE musi jak najszybciej pomóc Sierra Leone!

Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych w Sierra Leone w wyniku powodzi i osuwisk ziemi z ostatnich dni. W stolicy kraju, Freetown, zginęło ponad 300

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi natychmiast zrealizować swoje zobowiązania w kwestii SDG!

Delegacja Parlamentu Europejskiego z Komisji Rozwoju do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ uczestniczyła w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF)

Plik audiowizualny

Seb Dance on the Sustainable Development Goals

The European Parliament adopted with an overwhelming majority a report put forward by the Socialists and Democrats calling on the Commission to be

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do przywódców G20 o zapewnienie globalnej sprawiedliwości podatkowej

Przed dwudniowym szczytem G20, rozpoczynającym się jutro w Hamburgu, Socjaliści i Demokraci wezwali przywódców do sprostania globalnym wyzwaniom

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera utworzenie funduszu w celu uruchomienia 44 mld euro na inwestycje w Afryce i w państwach sąsiedztwa UE

Socjaliści i Demokraci głosowali dzisiaj na sesji plenarnej za wnioskiem Komisji dotyczącym utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego

Komunikat prasowy

Komisja musi zwiększyć swoje ambicje, aby wprowadzić w życie cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Parlament Europejski przyjął dziś zdecydowaną większością głosów sprawozdanie przedstawione przez Socjalistów i Demokratów, wzywające Komisję do

29 Jun 2017
Wydarzenie

S&D Roundtable on the Algorithmic Opportunities, Transparency and Accountability

S&D Roundtable on the Algorithmic Opportunities, Transparency and Accountability.Please register here by 12h on 28 June 2017For more information

Komunikat prasowy

Grupa S&D o postępowym zrównoważonym rozwoju: od wizji do działania

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, FEPS i SOLIDAR zebrały się dzisiaj, aby wziąć udział w debacie na temat: „Agenda 2030 na

Komunikat prasowy

Grupa S&D potwierdza swoje zaangażowanie w kwestii europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich na konferencji na temat upodmiotowienia młodzieży w Albanii

W piątek, 9 czerwca, w Durrës w Albanii, Grupa S&D organizuje konferencję na temat upodmiotowienia młodzieży na Bałkanach Zachodnich

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju

Grupa Socjalistów i Demokratów poparła dzisiaj nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju, potwierdzający silne wsparcie UE dla współpracy na rzecz