Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D na konferencji w Albanii w sprawie młodzieży: Pozostajemy zaangażowani w kwestii akcesji do UE i młodzieży na Bałkanach Zachodnich

Na dzisiejszej konferencji wysokiego szczebla w sprawie upodmiotowienia młodzieży w Durrës w Albanii Socjaliści i Demokraci potwierdzili swoje

Komunikat prasowy

Grupa S&D potwierdza swoje zaangażowanie w kwestii europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich na konferencji na temat upodmiotowienia młodzieży w Albanii

W piątek, 9 czerwca, w Durrës w Albanii, Grupa S&D organizuje konferencję na temat upodmiotowienia młodzieży na Bałkanach Zachodnich

Komunikat prasowy

Pittella: May opowiada się za niebezpieczną izolacją. Tylko Corbyn może przynieść realne zmiany

Zabierając głos przed wyborami w Wielkiej Brytanii, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział: - Wielka Brytania znajduje się na rozdrożu

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wynik głosowania w sprawie stawki VAT na publikacje

Eurodeputowani S&D poparli dziś wniosek, który umożliwi państwom członkowskim stosowanie tej samej stawki podatku VAT na publikacje elektroniczne, jak

Komunikat prasowy

Przegląd śródokresowy unii cyfrowej: duży postęp, ale Komisja musi teraz nadać priorytet umiejętnościom i włączeniu społecznemu

Zabierając głos po przedstawieniu przez Komisję przeglądu śródokresowego strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, wiceprzewodniczący Grupy S

Komunikat prasowy

Większy nacisk na ludzi niż na rynki - mówi Grupa S&D o dokumencie Komisji na temat globalizacji

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem dzisiejszą prezentację drugiego dokumentu analitycznego Komisji na temat przyszłości Europy, jako

Komunikat prasowy

Gianni Pittella o Dniu Europy: „Ożywmy Europę razem z ludźmi!”

Z okazji Dnia Europy, który upamiętnia rocznicę historycznej deklaracji Schumana, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział: - Ten dzień

Komunikat prasowy

Prawa socjalne wracają do europejskiej agendy, ale pilnie potrzebne są konkretne działania - mówi Grupa S&D

Eurodeputowani S&D przyjęli dziś z zadowoleniem wnioski Komisji mające na celu przywrócenie praw socjalnych na europejską scenę, ale oczekują

Komunikat prasowy

Grupa S&D traktuje priorytetowo ochronę konsumentów i uczciwą konkurencję w zakresie dystrybucji audiowizualnych treści medialnych

Grupa S&D głosowała dziś za przeglądem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD), głównego aktu prawnego UE w dziedzinie polityki

Komunikat prasowy

W Reggio Emilia rozpoczęła się trzecia, doroczna Szkoła Demokracji

Wczoraj wieczorem w Reggio Emilia rozpoczęła się trzecia, doroczna Szkoła Demokracji Grupy S&D. W ciągu trzech dni stu młodych ludzi z ponad 30