Czerpiąc natchnienie z pracy byłej eurodeputowanej i aktywistki praw kobiet, Fiorelli Ghilardotti, fundusz ten został utworzony w 2004 r., aby umożliwić młodym ludziom zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie praw socjalnych i zatrudnienia, praw kobiet, niedyskryminacji, polityki równych szans oraz praw podstawowych i wolności.

Kandydat na staż w tym funduszu musi dowieść swojego osobistego zaangażowania (organizacje pozarządowe), doświadczenia zawodowego lub studiów w wymienionych powyżej dziedzinach.

Semestr Początek stażu Czas trwania Okres przyjmowania zgłoszeń
Pierwszy semestr Połowa lutego 3 miesiące (dokładne daty podamy później)
Drugi semestr Połowa września 3 miesiące (dokładne daty podamy później)

Postanowienia ogólne

W celu zorientowania się, który departament najbardziej pasuje do Twojego profilu, możesz dowiedzieć się więcej o pracy każdego zespołu w naszym Sekretariacie.

Aby ubiegać się o staż, należy spełniać wymogi, określone w Artykule 3 przepisów wewnętrznych, dotyczących staży w Grupie S&D i wypełnić formularz online.

Składając wniosek online, masz maksymalnie 30 minut na wypełnienie każdej strony formularza wniosku. Prosimy pamiętać, że jeśli Twój formularz wniosku pozostanie nieaktywny przez 30 minut, dane, które wpisałeś, zostaną utracone. Dlatego też radzimy zapoznać się z przepisami wewnętrznymi przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku online.

Radzimy nie czekać do ostatniego dnia ze składaniem wniosku, aby zapobiec przeciążeniu systemu z powodu wielkiej liczby składanych wniosków.

Wniosek składany jest w ramach jednej operacji i nie może zostać zmieniony, gdy zostanie już raz złożony. Dlatego też przed jego złożeniem należy upewnić się, że jest prawidłowy i kompletny.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku online, na Twój adres mailowy wysłany zostanie automatycznie komunikat potwierdzający.

Prosimy pamiętać, że wnioski niekompletne zostaną automatycznie odrzucone.

Powiązane dokumenty

S&D Traineeships - Internal Rules / S&D Stages - Règlement intérieur