Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś z zadowoleniem strategię Komisji dotyczącą ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wysiłkami Grupy S&D w zakresie promowania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym - w ramach której wszystkie produkty mają być poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane lub przetwarzane - będzie ona dążyć do przyjęcia jeszcze ambitniejszego wniosku w czasie debaty nad tą strategią w Parlamencie Europejskim.

 

Kathleen Van Brempt, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, powiedziała:

- Unia Europejska jako pierwsza na świecie przyjmie strategię, która położy kres plastikowym odpadom, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Dlatego też bardzo się cieszymy, że Komisja jest gotowa do przewodzenia na tej drodze bez odwrotu. Jest to globalne wyzwanie, w ramach którego wszyscy będziemy musieli wykonać swoją część, jeśli nie chcemy doprowadzić do tego, że w ocenach więcej będzie plastiku niż ryb.

- Jednak sama ambicja nie wystarczy. Potrzebujemy nowych polityk i środków, aby stymulować popyt na wtórne tworzywa sztuczne i zapewnić, by nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne były rzeczywiście poddawane recyklingowi. Dlatego też chcemy, aby Komisja przyjrzała się wprowadzeniu minimalnych standardów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku poddawanych recyklingowi tworzyw sztucznych w nowych produktach wprowadzanych na rynek europejski. Bez środków po stronie popytu producenci będą mogli nadal wybierać tańsze „materiały pierwotne” produkowane z taniej ropy naftowej.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony zdrowia i środowiska, Miriam Dalli, powiedziała:

- Kiedy tylko pomyślimy, że w oceanach świata pływa około 100 000 ton mikroplastików, staje się rzeczą jasne, że nie możemy marnować więcej cennego czasu i musimy podjąć odpowiednie działania.

- Żyjemy w czasach znacznych zmian, ale nie potrafimy zmniejszyć naszej zależności od tworzyw sztucznych. Zależność ta oznacza, że na całym świecie produkowanych jest ponad 300 milionów ton tworzyw sztucznych, a miliony ton odpadów trafiają do środowiska, a zwłaszcza do naszych oceanów.

- Kluczowe znaczenie ma zatem podejście do odpadów z tworzyw sztucznych w sposób strategiczny. Przyznając, że tworzywa sztuczne są jednym z czynników napędzających nasze gospodarki, musimy przede wszystkim zapobiegać produkcji tak ogromnych ilości odpadów, a także zmniejszać ich wykorzystanie i zapewniać ich odpowiedzialną utylizację.

 

Eurodeputowana S&D, Simona Bonafè, która była sprawozdawczynią ds. pakietu dotyczącego odpadów w Parlamencie Europejskim, powiedziała:

- W pełni popieramy cel Komisji, aby wszystkie materiały z tworzyw sztucznych nadawały się do ponownego wykorzystania i były poddawane recyklingowi do 2030 roku. Jest to zgodne z wynikiem porozumienia w sprawie pakietu dotyczącego odpadów, a w szczególności z żądaniem Parlamentu dotyczącym wzmocnienia zasadniczego wymogu dotyczącego opakowań.

- Teraz Komisja musi poczynić poważne zobowiązanie na rzecz rozszerzenia ekoprojektu o wymagania w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. Oczekujemy również na wniosek Komisji dotyczący plastikowych jednorazówek.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności