Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś z zadowoleniem decyzje ministrów finansów UE, mające na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Udo Bullmann powiedział:

- Ministrowie finansów UE uzgodnili dziś porozumienie, na mocy którego prawnicy, banki i doradcy będą pociągani do odpowiedzialności za rozwiązania podatkowe, które zaoferowali swoim zamożnym klientom w celu uniknięcia podatków. Pod przywództwem naszej Grupy Parlament wezwał do szybkiego uzgodnienia tej sprawy w Radzie niecałe dwa tygodnie temu i cieszymy się, że tak szybko uzyskaliśmy odpowiedź na ten apel.

- To dobra wiadomość w kwestii podatków, ponieważ dobre wiadomości są dość rzadkie ze względu na konieczność jednomyślności wśród państw członkowskich, dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem osiągnięte dziś postępy.

- Parlament podejmie również jutro decyzję w sprawie zbadania przestępstw podatkowych. Damy dziś zielone światło dla utworzenia komisji specjalnej ds. zbadania przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAXE 3). Będziemy kontynuować prace prowadzone przez poprzednie specjalne komisje podatkowe (1 i 2) i poszerzymy nasze dochodzenie na nowe, mroczne obszary, takie jak przestępstwa finansowe, w tym skutki oszustw związanych z podatkiem VAT. Wniesiemy również wkład do toczącej się obecnie debaty na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej i oceny krajowych systemów, zapewniających przywileje podatkowe, tak zwanych złotych wiz.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedziała:

- Jeśli chodzi o czarną listę rajów podatkowych UE, jesteśmy świadkami dziwnej gry w „ping-ponga” w Radzie. Niektóre jurysdykcje unikające współpracy są z niej usuwane i umieszczane na szarej liście, podczas gdy inne, takie jak Bahamy, Saint Kitts i Nevis oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, są dodawane do czarnej listy.

- Musimy jednak przyznać, że Rada podjęła decyzję, aby wykonać krok w kierunku większej przejrzystości, a zobowiązania do dostosowania się, podjęte przez jurysdykcje unikające współpracy, zostaną podane do wiadomości publicznej. Nasz Parlament będzie zatem mógł monitorować i oceniać ich wdrożenie.

 

Uwaga dla wydawcy:

Komisja TAXE 3 składać się będzie z 45 członków i będzie miała 12-miesięczny mandat.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej