Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem dzisiejszą prezentację drugiego dokumentu analitycznego Komisji na temat przyszłości Europy, jako zachęcającą oznakę, że Komisja pragnie uczynić globalizację jednym ze swoich najważniejszych priorytetów na najbliższe lata. Grupa S&D stara się o to, aby globalizacja znalazła się na szczycie agendy UE i cieszy się z tego, że w pracach Komisji uwzględnionych zostało szereg propozycji Grupy S&D.
 
Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za globalizację, eurodeputowany Jeppe Kofod powiedział:

 

- Dobrą wiadomością jest fakt, że Komisja wreszcie wydaje się gotowa do tego, aby zająć się kwestią globalizacji. Podczas gdy państwa narodowe są źle przygotowane do radzenia sobie na własną rękę z globalnymi przepływami kapitału lub rewolucją cyfrową, UE - z jej 500 milionami obywateli i jedną czwartą światowego PKB - ma znacznie silniejszą pozycję, aby kształtować globalizację zgodnie z naszymi wartościami oraz zarządzać nią dla dobra wszystkich. Zbyt długo nieograniczona globalizacja przynosiła korzyści niewielu, zamiast wielu. Współpracując jako Europejczycy możemy opanować globalizację, czerpiąc korzyści z bliskich związków pomiędzy krajami, kontynentami i ludźmi, a jednocześnie chroniąc obywateli i ich miejsca pracy oraz bezpieczeństwo przed jej negatywnymi aspektami.

 

- Jednak dokument Komisji nie jest w pełni zrównoważony. Komisja kładzie zbyt duży nacisk na rynki, zamiast na ludzi. UE może i musi chronić europejskich pracowników przed nieuczciwą konkurencją i dumpingiem socjalnym. Globalizacja polega nie tylko na wyzwaniach i możliwościach, jak twierdzi Komisja, ale stwarza ona realne problemy dla prawdziwych ludzi. Delokalizacja produkcji pozostawia po sobie pustkowia i ogromne enklawy bezrobocia, a cyfryzacja sprawia, że ludzie obawiają się o swoje miejsca pracy; w jeszcze większym stopniu martwi ich przyszłość ich dzieci. Uznanie tego problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Najwyższy czas, abyśmy uznali negatywny wpływ globalizacji i w reakcji na to wzmocnili nasze rynki pracy. Aktywne polityki na rynku pracy mają zasadnicze znaczenie, zarówno dla ochrony bezpieczeństwa pracy, jak i walki z nierównościami.

- Zwycięstwo Emmanuela Macrona z populistycznym, antyunijnym i antyglobalistycznym stanowiskiem Le Pen stworzyło odpowiednie warunki do działań UE na rzecz opanowania globalizacji. Wykorzystajmy mądrze tę okazję do budowy odpornych społeczeństw, szerszej dystrybucji korzyści płynących z globalizacji oraz wsparcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

 

Przeczytaj pełen dokument Grupy S&D na temat opanowania globalizacji.

 

[[{"fid":"136625","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"thumbnail for globalisation video with Jeppe Kofod","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Focus more on people and less on markets say S&Ds to Commission's globalisation paper "},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"thumbnail for globalisation video with Jeppe Kofod","title":"Focus more on people and less on markets say S&Ds to Commission's globalisation paper ","height":"329","width":"587","border":"0","class":"media-element file-default"}}]]Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności