Podziel się:

Przy poparciu ze strony Grupy S&D, Parlament Europejski poparł dziś rezolucję stwierdzającą, że chociaż wiele decyzji podjętych przez administrację Trumpa stanowi zagrożenie dla wielostronnego międzynarodowego porządku opartego na zasadach, musimy zachować silne partnerstwo między UE a USA. Jednak dla Grupy S&D jest rzeczą jasną, że jeśli Trump będzie kontynuował swoją konfrontacyjną postawę w kwestii handlu, Europejczycy będą musieli jednomyślnie i zdecydowanie odpowiedzieć.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, Victor Boştinaru powiedział:

 

- Wierzę, że udało nam się wynegocjować dobrze wyważone sprawozdanie. Podkreśla ono z jednej strony znaczenie naszych silnych stosunków z USA, które od II wojny światowej stanowiły fundament wielostronnego systemu, opartego na zasadach i wartościach.

 

- Z drugiej strony decyzje i polityka obecnej administracji USA, takie jak wycofanie się z porozumienia klimatycznego w Paryżu lub z porozumienia nuklearnego z Iranem, podkopują wzajemne zaufanie i mogą zaszkodzić temu długofalowemu partnerstwu. Nie możemy ponadto zaakceptować werbalnego poparcia ze strony niektórych amerykańskich urzędników dla ksenofobicznych, populistycznych sił w Europie oraz gróźb wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) i jego sędziów.

 

- UE i USA mają jednak do czynienia z wieloma ważnymi wyzwaniami, od zmiany klimatu po terroryzm, fundamentalizm i rosnącą niestabilność w naszym sąsiedztwie. Dlatego też nasz dialog i współpraca, w tym w ramach NATO, pozostają kluczowe. Jesteśmy gotowi wykorzystać wszelkie dostępne kanały komunikacji i współpracy, w tym z Kongresem USA, aby utrzymać silne stosunki UE-USA oraz zachować demokratyczny, liberalny i wielostronny porządek.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. stosunków handlowych UE-USA i przewodniczący Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego, Bernd Lange powiedział:

 

- Dla Grupy S&D jest rzeczą jasną, że nie możemy pozwolić nikomu na zmuszenie nas do tego, byśmy zasiedli do stołu negocjacyjnego. Bardzo wyraźnie wyjaśniłem, co myślę o inicjatywie handlowej Trumpa-Junckera w tej nocie. Nie ma podstaw do negocjacji, o ile utrzymane zostaną nielegalne amerykańskie taryfy celne na stal.

 

- Nie jesteśmy ponadto zainteresowani porozumieniem, które nie będzie dotyczyło głównych aspektów naszej polityki handlowej, w tym zobowiązania do przestrzegania podstawowych standardów pracy i ratyfikacji paryskiego porozumienia klimatycznego. Ni mniej, ni więcej.

 

 

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd
LANGE Bernd
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie