Podziel się:

Delegacja Parlamentu Europejskiego złożona z członków Komisji Rozwoju (DEVE) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) wzięła udział w pierwszym w historii Światowym Szczycie Humanitarnym, który miał miejsce w dniach 23 - 24 maja w Stambule. W skład delegacji wchodzili także stały sprawozdawca PE, eurodeputowany S&D, Enrique Guerrero Salom, który przewodniczył delegacji oraz przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, eurodeputowana S&D, Elena Valenciano.

Komentując prace Szczytu, eurodeputowany S&D, Enrique Guerrero Salom powiedział

- 60 milionów osób zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów. Szczyt umieścił je, zwłaszcza kobiety i dziewczęta, na pierwszej linii; nie tylko z racji potrzeby ich lepszej ochrony, ale także z powodu ich udziału w procesie decyzyjnym. Chociaż wyrażamy ubolewanie z powodu braku deklaracji politycznej, dyskusje i zobowiązania dotyczące nowych sposobów finansowania i udzielania pomocy, wzmocnienia zgodności z prawem i odpowiedzialności, są pozytywnymi krokami. Również uruchomienie nowego funduszu pod nazwą „Edukacja nie może czekać”, przedstawionego przez Gordona Browna, specjalnego wysłannika ONZ ds. edukacji globalnej, mającego na celu lepszą koordynację wsparcia i pobudzenie inwestycji w edukację dzieci i młodzieży, dotkniętych kryzysami humanitarnymi i długotrwałymi kryzysami, stanowi odpowiedź na stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

- Zachęcamy społeczność międzynarodowych darczyńców do alokacji poprzez ten fundusz lub inne mechanizmy, większych funduszy na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych, co wspiera kampania Grupy S&D #EDUCA, a tym samym do dostosowania się do niedawnej decyzji UE, dotyczącej przeznaczania na edukację około 4% środków przeznaczanych na pomoc humanitarną.

Przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, eurodeputowana S&D, Elena Valenciano powiedziała:

- Przyjmujemy z wielkim zadowoleniem fakt, że w wyniku dialogu politycznego wielu darczyńców zobowiązało się do ożywienia zasad humanitarnych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Konkretne odniesienie do wzmocnienia pomocy humanitarnej i rozwojowej, jak podkreślono w sprawozdaniu PE w sprawie przygotowania Światowego Szczytu Humanitarnego, a także nowe podejście do osób przesiedlonych, to pozytywne kroki naprzód.

- Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zbudują kompleksową strategię opartą na pracy Szczytu, aby zapewnić, że Unia Europejska wykona przyjęte na siebie zobowiązania.

Światowy Szczyt Humanitarny był nowym przedsięwzięciem. Był to pierwszy szczyt ONZ zajmujący się wyłącznie pomocą humanitarną z udziałem wielu zainteresowanych stron i był otwarty między innymi dla państw, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Kilka podpisanych tam dokumentów, przede wszystkim Wielki Pakt, a także zobowiązania do działania, są częścią nowego modelu pracy, który umieszcza osoby dotknięte przez konflikt i katastrofy w centrum planowania i podejmowania decyzji.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Warunkowość w zakresie praw człowieka jest konieczna we wszelkich stosunkach UE-Turcja
Komunikat prasowy
Postępowcy łączą swoje siły, aby zainaugurować „Światowe Forum Postępu 2021” na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata