Podziel się:

Zabierając głos po przedstawieniu przez Komisję przeglądu śródokresowego strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za politykę cyfrową, Josef Weidenholzer powiedział:

- W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja poczyniła znaczne postępy we wprowadzaniu w życie unii cyfrowej. Cieszymy się, że przyznaliśmy jej notę 7/10 za dotychczasową pracę. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. W drugiej połowie kadencji obecnej Komisji chcemy szybszego wdrażania istniejących wniosków, a także nowych projektów. Grupa S&D jest gotowa konstruktywnie nad tym pracować. W pierwszej kolejności musimy wzmocnić podstawowe prawa cyfrowe.

 

- Dzisiejszy przegląd dotyczy kilku obszarów istotnych dla przyszłego kierunku naszego europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Oczekujemy na wnioski legislacyjne Komisji dotyczące platform internetowych, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości i ograniczenia nieuczciwych praktyk.

- Przyjmujemy również z zadowoleniem komentarze komisarza dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz walki z fałszywymi informacjami i mową nienawiści. Niedawny przypadek ataku hakerskiego w ostatnich dniach wyborów prezydenckich we Francji, wskazuje na pilną potrzebę wzmocnienia standardów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Europie. Walka z fałszywymi wiadomościami i mową nienawiścią jest również niezbędna, jeśli chcemy odbudować zaufanie obywateli do demokracji i demokratycznie wybranych instytucji. Grupa S&D będzie ściśle współpracować z Komisją w celu zapewnienia ochrony praw podstawowych oraz tego, by wszystkie grupy, w tym media i dostawcy usług internetowych, poważnie podchodzili do kwestii swojej odpowiedzialności.

- Pomimo tych pozytywów, jesteśmy rozczarowani faktem, że Komisja nie powiedziała więcej o cyfrowych umiejętnościach i włączeniu społecznym. Naszym zdaniem musi to znaleźć się w centrum unii cyfrowej, aby zagwarantować, że żaden Europejczyk nie zostanie pominięty. Musimy wzmocnić pozycję obywateli i społeczności, aby mogli oni w pełni uczestniczyć w świecie cyfrowym i aby byli dobrze przygotowani na stale zmieniający się rynek pracy.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Komunikat prasowy

Agenda z Porto: Zapewnienie praw socjalnych, aby polepszyć życie ludzi