Podziel się:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego poparła dziś dwa sprawozdania, których celem jest utrudnienie zorganizowanym przestępcom i terrorystom dostępu do nielegalnie pozyskanych funduszy. Wnioski te ułatwią władzom zamrożenie i skonfiskowanie nielegalnie pozyskanych aktywów ponad granicami oraz walkę z praniem pieniędzy. W ubiegłym tygodniu Rada, Komisja i Parlament zawarły porozumienie w sprawie przyjęcia nowych przepisów.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. wzajemnego uznawania nakazów zamrożenia i konfiskaty mienia, eurodeputowany Emilian Pavel powiedział:

 

- Zorganizowana przestępczość jest kwestią ogólnounijną, dlatego też, aby ją rozwiązać, potrzebujemy skutecznej reakcji ze strony całej UE. Ważną tego częścią jest zamrożenie i konfiskata mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej. Pozwala to pozbawić przestępców wpływów uzyskanych z działalności przestępczej, podczas gdy konfiskatę można również przeznaczyć na wypłatę odszkodowań dla ofiar lub wzmocnienie działań organów ścigania. Dzisiejsze głosowanie oznacza, że będziemy dysponować wzajemnie uznawanymi prawami w całej UE, co ułatwi władzom krajowym rozwiązywanie problemów wykraczających poza granice państw.

 

- Dla naszej Grupy kluczowe znaczenie miało zapewnienie, że te nowe narzędzia mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem. Zapewniliśmy przyjęcie ważnych poprawek w celu ochrony praw podstawowych oraz zapewnienia solidnych gwarancji procesowych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach prawa karnego, eurodeputowana Ana Gomes powiedziała:

 

- Grupa S&D przewodziła walce w Parlamencie Europejskim o przejrzystość, wymianę informacji i walkę z praniem pieniędzy. Skomplikowane planowanie podatkowe i nieprzejrzystość finansowa zbyt często ukrywają działalność nie tylko bogatych osób i przedsiębiorstw, które chcą uniknąć płacenia należnych podatków, ale także grup przestępczych, które chcą ukryć swoje nielegalne zyski. Dzisiejsze głosowanie w sprawie harmonizacji przepisów karnych w zakresie prania pieniędzy ułatwi jednostkom analityki finansowej wymianę informacji o dochodzeniach w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pomagając w rozwiązaniu tej kwestii w skali całej UE.

 

- Tym nowym środkom musi towarzyszyć większa przejrzystość. Musimy wiedzieć, kto tak naprawdę jest właścicielem spółek i trustów. Informacje te muszą być udostępniane nie tylko władzom, ale podawane do wiadomości publicznej, aby dziennikarze i informatorzy mogli ujawnić podejrzane lub nielegalne transakcje.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba inwestować pieniądze tam, gdzie ma to sens! Grupa S&D potwierdziła swoje poparcie dla programu InvestEU i jego beneficjentów

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

Grupa S&D protestuje przeciwko barbarzyńskiemu ograniczeniu aborcji w Polsce!