Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim z zadowoleniem przyjęli wieść o porozumieniu zawartym wczoraj wieczorem w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących przetargów publicznych w ramach dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów. Podczas negocjacji Grupa S&D skutecznie walczyła o to, aby ustanowić minimalne wiążące cele związane z pozyskiwaniem ekologicznie czystych i bezemisyjnych pojazdów przez władze lokalne i publiczne. Dzięki temu dyrektywa ta przyczyni się do dekarbonizacji unijnego transportu drogowego oraz pomoże państwom członkowskim przestrzegać lokalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z nowymi przepisami aż do 65% nowych autobusów do roku 2030 będzie musiało być ekologicznie czystych, wedle definicji określonej w dyrektywie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Połowa z tych autobusów będzie musiała być bezemisyjna (tj. elektryczna). W przypadku państw członkowskich o niższym PKB transformacja ta będzie wolniejsza – do 2030 r. tylko około jednaj piąta ich autobusów w transporcie publicznym będzie musiała być bezemisyjna.

Negocjator i europoseł Grupy S&D, Seb Dance, powiedział:

Nowe przepisy sprawią, że władze publiczne będą na czele transformacji w kierunku zrównoważonej ekologicznie i bezemisyjnej mobilności.

Wiążące cele dla przetargów na ekologicznie czyste i niskoemisyjne autobusy przyczynią się nie tylko do czystszego powietrza i redukcji hałasu w naszych miastach, ale również, poprzez gwarantowanie stałego popytu, dadzą producentom unijnym pewność, że warto inwestować w technologie elektryczne, jak też odchodzić od diesla i innych szkodliwych technologii.

Niestety, jak zwykle się dzieje, państwa członkowskie próbowały zaniżać ambicje i opóźniać działania, gdy tylko miały ku temu okazję.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dobra wiadomość! Zielone światło Parlamentu Europejskiego dla przyznania natychmiastowych, nowych środków finansowych na rozwój zrównoważonego rolnictwa

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce ambitnego programu UE dla zdrowia. To nie jest dobry moment na cięcia!

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawo klimatyczne jest kamieniem węgielnym Zielonego Ładu. Będziemy teraz walczyć o to, aby skłonić państwa członkowskie do jego przestrzegania