Opublikowane:
Podziel się:

Gwałtowne tempo innowacji zmienia telekomunikacyjny krajobraz i wymaga pilnej aktualizacji unijnych ram prawnych, których ostatni przegląd miał miejsce w 2009 roku. Wczoraj wieczorem Komisja Przemysłu i Badań Naukowych w Parlamencie Europejskim głosowała nad sprawozdaniem mającym na celu uproszczenie i uaktualnienie czterech istniejących dyrektyw poprzez przyjęcie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań naukowych, eurodeputowany Dan Nica, powiedział:

- Dzięki długotrwałym negocjacjom, Grupie S&D udało się zapewnić, że innowacjom i inwestycjom towarzyszyć będzie zachowanie efektywnej i skutecznej konkurencji. Głównym celem Grupy S&D jest uniknięcie monopolu w erze 5G, tak aby skorzystali na tym zarówno konsumenci, jak i dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- Należy zachęcać do wprowadzania łączności w przystępnej cenie dla wszystkich użytkowników końcowych z UE, a utrzymujące się wciąż bariery powinny zostać usunięte, jeśli chcemy mieć konkurencyjny rynek. Dlatego też musimy zagwarantować, by firmy nie podnosiły cen wewnątrzunijnych, ani międzynarodowych połączeń telefonicznych. 

  

Miapetra Kumpula-Natri, rzeczniczka Grupy S&D w tej kwestii, powiedziała:

- Konsumenci już doświadczyli korzyści płynących z dobrej regulacji, gdy zniesione zostały koszty roamingu. Pragniemy także znaleźć właściwą równowagę pomiędzy zachętami do innowacji i inwestycji, dbając jednocześnie o to, aby konsumenci korzystali również z niższych cen i większego wyboru usług wysokiej jakości.

- Mimo sprzeciwu ze strony Grupy EPL zapewniliśmy, że krajowe organy regulacyjne będą kontrolować projekty dotyczące wspólnych inwestycji, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Będą to robić przed zwolnieniem operatorów z obciążeń regulacyjnych, ale zachowają także uprawnienia do regulowania dostępu, jeśli nie zostanie zapewniona konkurencja, a operatorzy dopuszczą się praktyk antykonkurencyjnych.

 

Eurodeputowana Marlene Mizzi, która jest negocjatorką Grupy S&D w tej kwestii w parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego, powiedziała:

- Roaming był wielkim politycznym zwycięstwem, ale nadszedł czas na kolejny duży krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego dla europejskich konsumentów. Teraz nadszedł czas na obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe oraz zagwarantowanie, że dostęp do podstawowego i przystępnego cenowo Internetu będzie powszechnym prawem wszystkich obywateli UE.

- Dzięki wczorajszemu głosowaniu wygraliśmy wiele bitew. Nie tylko obniżyliśmy różnicę cenową między połączeniami krajowymi i międzynarodowymi, ale poprawiliśmy też w wielkim stopniu prawa konsumentów i prawa osób niepełnosprawnych w sektorze telekomunikacyjnym. Wniosek ten przyniesie wiele konkretnych korzyści obywatelom Europy i może nawet uratować im życie, dzięki nowym przepisom dotyczącym numeru alarmowego 112 i numeru 116 w sprawie zaginionych dzieci oraz dzięki przyjęciu specjalnego systemu ostrzegania ludności, informującego osoby, które znalazły się w strefach zagrożenia w wyniku ataków terrorystycznych czy katastrof naturalnych.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
KUMPULA-NATRI Miapetra

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Trzeba podjąć natychmiastowe działania, aby przygotować się na przyszłe pandemie - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Cyfrowa Europa i AI: Komisja Europejska potrzebuje społecznej aktualizacji Cyfrowej Europy - mówi Grupa S&D