Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjmują z zadowoleniem fakt, że Komisja Europejska uwzględniła szkodliwe praktyki podatkowe w swoich zaleceniach gospodarczych dla państw członkowskich.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann i rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedzieli:

- Grupa S&D od wielu lat wzywa Komisję, aby uwzględniała wpływ szkodliwych praktyk podatkowych na ocenę wyników gospodarczych państw członkowskich w ramach tzw. europejskiego semestru. Dziś Komisja tak właśnie uczyniła i jest to naprawdę dobra wiadomość.

- Różne skandale podatkowe, takie jak „Lux Leaks” czy „Paradise Papers” i „Panama Papers”, ujawniły szkody wyrządzone przez niezdrowe „równanie w dół” w kwestii podatków wśród państw członkowskich. Konkurencja pomiędzy państwami członkowskimi, na przykład w drodze interpretacji podatkowych lub specjalistycznych systemów podatkowych, musi się skończyć. UE traci rocznie wpływy podatkowe w wysokości od 50 do 70 miliardów euro.

- W ciągu ostatnich czterech lat poczyniliśmy postępy w celu rozwiązania tego problemu poprzez zwiększenie przejrzystości podatkowej i usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organami krajowymi. Ale ta walka wciąż jest daleka od zakończenia. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie miał szansę zrobić kolejny wielki krok w kierunku wprowadzenia sprawiedliwości podatkowej. W przyszłym tygodniu w Strasburgu nasza Grupa poprze ambitne wnioski w sprawie harmonizacji opodatkowania przedsiębiorstw w Europie. Opowiadamy się za sprawiedliwością podatkową w Europie z korzyścią dla naszych obywateli.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej