Opublikowane:
Podziel się:
Parlament Europejski i Rada UE doszły wreszcie wczoraj wieczorem do porozumienia w sprawie reformy rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Celem negocjatorów S&D było sprawienie, aby rynek ten stał się bardziej zrównoważony, zdecentralizowany i elastyczny, przy jednoczesnej poprawie sytuacji w zakresie przystępności cenowej i przejrzystości cen dla konsumentów.
 
Grupa S&D zdołała doprowadzić do stopniowego odejścia od dotacji dla zanieczyszczających środowisko elektrowni węglowych do roku 2025. Limit emisji dwutlenku węgla wyznaczony został na 550 g na kilowatogodzinę; będzie on stosowany wobec nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną od chwili wejścia w życie oraz wobec istniejących instalacji od 1 lipca 2025 roku.
 
Jeśli chodzi o regulację cen, grupa S&D zapewniła ochronę konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji i cierpiących na ubóstwo energetyczne za pomocą taryf socjalnych.
 
Eurodeputowana S&D, Martina Werner, która wchodzi w skład negocjatorów Parlamentu powiedziała:
 
- Grupa S&D priorytetowo potraktowała ochronę konsumentów przed praktykami stanowiącymi nadużycia na rynku. Wzmocniliśmy przepisy dotyczące pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów, które są obecnie obowiązkowe; chodzi o to, aby konsumenci, którzy mają problemy z dostawcą, nie byli zmuszani do stawiania się przed sądem, co wiąże się z kosztownymi i czasochłonnymi procedurami.
 
- Jeśli chcemy poważnie podejść do naszych celów klimatycznych, nie możemy w dalszym ciągu dotować zanieczyszczających środowisko elektrowni węglowych. Zamiast tego pieniądze te powinny zostać wykorzystane na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w sieci i środki, które zwiększają elastyczność systemu energetycznego.
 
- Wielkim zwycięstwem naszej Grupy było to, że udało nam się zapewnić ceny regulowane, aby państwa członkowskie mogły zagwarantować przystępne ceny energii, choć wolałabym, aby dotyczyło to przede wszystkim gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i cierpiących na ubóstwo energetyczne; są to bowiem klienci, którzy tego naprawdę potrzebują.

Kontakt dla prasy

President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Parlament Europejski, aby ogłosił stan zagrożenia klimatycznego przed konferencją COP25

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Ochrona pszczół przed pestycydami oznacza ratowanie naszego życia. Komisja powinna ocenić toksyczność środków ochrony roślin

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García