Podziel się:

Parlament Europejski poparł dzisiaj inicjatywę Grupy S&D, aby udostępnić dodatkowe fundusze w wysokości 500 milionów euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży w Europie. Pieniądze te stanowią część poprawki do budżetu UE na rok 2017, zwiększając finansowanie inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI).

Eurodeputowany S&D i negocjator Parlamentu Europejskiego ds. budżetu korygującego, Jens Geier, powiedział:

- Pomimo niedawnych pozytywnych wiadomości na temat gospodarek UE, liczba młodych ludzi, którzy nie pracują, jest wciąż alarmująco wysoka. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 16 do 25 lat jest ponad dwukrotnie większa od średniej stopy bezrobocia w wielu krajach UE. Ponad jedna trzecia młodych ludzi w Hiszpanii, Włoszech i Grecji nadal nie ma dostępu do edukacji, szkolenia, ani pracy. Te dodatkowe fundusze w wysokości 500 milionów euro pomogą wesprzeć tworzenie nowych miejsc pracy, staże i dalsze kształcenie dla najbardziej potrzebujących. Jest to jednak wciąż stanowczo za mało. Będziemy nadal naciskać na Radę i Komisję, aby dostarczyły wreszcie środki niezbędne do pokonania kryzysu w tak dużej skali.

Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. Komisji Budżetowej, powiedziała:

- Mija już 10 lat od rozpoczęcia kryzysu finansowego, a nadal mamy do czynienia z jego konsekwencjami. Fakt, iż tak wielu młodych ludzi w całej UE zmaga się z trudną sytuacją, jest nie do przyjęcia. Bezrobocie młodzieży nie jest już być może tak powszechne jak przedtem, ale kwestia ta nie została rozwiązana. Zapewnienie funduszy na inicjatywy mające na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu wysokiej jakości szkoleń i pracy, pozostają absolutnym priorytetem dla naszej Grupy w trakcie negocjacji, dotyczących budżetu UE na rok 2018.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę