Podziel się:

Parlament Europejski będzie dziś głosował nad nową metodyką antydumpingową. Pod przywództwem Socjalistów i Demokratów Parlamentowi udało się na wczesnym etapie zapobiec uznaniu Chin za gospodarkę rynkową przez Komisję. Podczas negocjacji między państwami członkowskimi, Komisją i Parlamentem Grupa S&D z powodzeniem wypracowała silny konsensus w sprawie ich stanowiska. Dzięki konstruktywnemu zaangażowaniu, wraz z innymi grupami politycznymi Grupa S&D wzmocniła „neutralny dla kraju” wniosek Komisji. Nowa metodyka obliczeń antydumpingowych będzie w stanie uchwycić zakłócenia rynku związane z interwencją państwa w państwach trzecich oraz pomóc w zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, chroniąc w ten sposób europejskie przedsiębiorstwa i pracowników.


Negocjator Grupy S&D ds. nowej metodyki antydumpingowej, eurodeputowany Emmanuel Maurel, powiedział:

- Socjalistom i Demokratom udało się zamienić nową metodykę antydumpingową w ostrą broń przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym krajów trzecich. Dwa lata temu jako pierwsi rozpoczęliśmy walkę z zamiarem Komisji, aby przyznać Chinom status gospodarki rynkowej i katastrofalnymi konsekwencjami, jakie nastąpiłyby po tym wydarzeniu, takimi jak deindustrializacja i utrata miejsc pracy. Nasza mobilizacja zmusiła Komisję do zmiany planów. Komisja przedstawiła w końcu tzw. rozporządzenie „neutralne dla kraju”, które jednak mogło pozbawić całe sektory przemysłu UE instrumentów, jakich potrzebują, aby chronić się przed konsekwencjami chińskiego dumpingu. Od tego momentu podjęliśmy gruntowną pracę, aby odwrócić logikę tego wniosku, co w końcu udało nam się uczynić z korzyścią dla naszych przemysłów i pracowników.

- Zagwarantowaliśmy, że na nasze przemysły nie zostaną nałożone żadne dodatkowe obciążenia w zakresie dowodu. Mamy teraz jasną listę tego, co stanowi zakłócenia rynku, takie jak obecność państwa w przedsiębiorstwach, pozwalająca na ingerencję w koszty i ceny lub polityki dyskryminacyjne. Po raz pierwszy podczas oceny istnienia dumpingu bierze się pod uwagę normy społeczne i środowiskowe; również związki zawodowe i MŚP będą mogły odgrywać rolę w postępowaniach antydumpingowych. To obiecujący, pierwszy krok, który - miejmy nadzieję - utoruje drogę do dalszego wzmocnienia naszych środków w zakresie ochrony handlu.


Rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu, eurodeputowana Alessia Mosca, powiedziała:

- Dzięki nowej metodyce obliczeń antydumpingowych zapewniamy pracownikom i przedsiębiorstwom skuteczną ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Ochrona setek tysięcy europejskich miejsc pracy rozpoczyna się w domu. Wybierając to, co może wejść na rynek europejski, który wciąż jest największym rynkiem światowym, wprowadzamy nasze wartości. Nowe przepisy, które stanowią zwycięstwo Grupy S&D i całego Parlamentu, są zgodne z naszą postępową agendą handlową. W naszej walce o sprawiedliwy i otwarty system handlowy nie domagamy się budowy murów i protekcjonizmu. Wręcz przeciwnie, jesteśmy otwarci na biznes, ale aby z nami handlować, nasi partnerzy muszą spełniać nasze warunki, poczynając od naszych zobowiązań w zakresie budowy zrównoważonego modelu społecznego i ochrony środowiska. Dzisiaj to właśnie osiągnęliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni.

 

Uwaga dla wydawców:

W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący reformy systemu obliczania w postępowaniu antydumpingowym i antysubsydyjnym w odniesieniu do terminu wyznaczonego przez protokół przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) dla uzyskania statusu gospodarki rynkowej. Nowa metodyka obliczania dumpingu jest oparta na zasadach ustanowionych na mocy porozumienia antydumpingowego WTO. Ponieważ wniosek Komisji podlega zwykłej procedurze ustawodawczej, Rada i Parlament Europejski muszą osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu. Nowa metodyka antydumpingowa rozwijana jest równolegle do szerszej rewizji unijnych instrumentów ochrony handlu.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych