Podziel się:

Po zatwierdzeniu na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, postępowy budżet Unii Europejskiej na rok 2019 stał się już rzeczywistością. Po trudnych negocjacjach z Radą UE, Grupa S&D zdołała wypracować możliwie najlepsze porozumienie, które umożliwi UE wprowadzenie konkretnych zmian w życiu tysięcy obywateli, pracowników i przedsiębiorstw.

 

Sprawozdawca ds. budżetu, eurodeputowany S&D, Daniele Viotti powiedział:

 

- Dzięki naszym staraniom program w zakresie badań naukowych i rozwoju „Horyzont 2020” został wzmocniony o dodatkowe 150 milionów euro, co ma utorować drogę do zrównoważonej, wspólnej przyszłości. Program Erasmus+ zostanie wzmocniony o kolejne 240 milionów euro, co zapewni 130 000 dodatkowych stypendiów.

 

- W tym roku europejska inicjatywa na rzecz młodzieży będzie dysponowała budżetem w wysokości 350 mln euro, a walkę ze zmianami klimatu wspierać będzie narzędzie dysponujące 126,5 mln euro. Ponad 142,2 mln euro zostanie przeznaczone na walkę z głównymi przyczynami migracji w celu poprawy standardów życia w krajach rozwijających się, z których pochodzą przepływy migracyjne. Jeśli chodzi o tę ostatnią kopertę finansową, 21 mln euro zostanie przeznaczonych na UNRWA w celu zapewnienia wsparcia dla uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie.

 

- Są to konkretne i mocne wyniki, które z pewnością przyjmujemy z zadowoleniem, gdyż są one zgodne z naszymi wartościami i zasadami; górują one nad brakami, wynikającymi z potrzeby kompromisu.

 

Koordynatorka Grupy S&D ds. budżetu, Eider Gardiazábal Rubial powiedziała:

 

- Dzięki Grupie S&D i naszemu sprawozdawcy udało nam się wzmocnić kluczowe programy UE: Erasmus+, Badania i Innowacje oraz europejską inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jest to pierwszy budżet UE, który ma osiągnąć cel w postaci przeznaczenia 20% budżetu na wydatki związane z walką ze zmianami klimatycznymi. Są to konkretne wyniki, które z pewnością będą miały pozytywny wpływ na naszych obywateli.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej