Opublikowane:
Podziel się:

Po decyzji włoskiego rządu, by nie zmieniać swoich celów budżetowych, pomimo możliwości wprowadzenia unijnych sankcji, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Mercedes Bresso powiedziała:

 

- Włoski rząd zdecydował się pójść na czołowe zderzenie z Komisją Europejską, potwierdzając cele budżetowe zakwestionowane przez Komisję. Ta nieodpowiedzialna decyzja, przyjęta z wyraźnym naruszeniem europejskich zasad, wystawia na szwank nie tylko stabilność gospodarczą Włoch, ale także oszczędności wielu włoskich obywateli. Jest to jałowe i niebezpieczne siłowanie się na ręce, osłabiające wszystkich, którzy próbują poprawić ramy fiskalne UE za pomocą racjonalnych argumentów. To dzięki naszej krytyce polityki oszczędnościowej i wspólnej pracy nas, Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i komisarzy europejskich należących do naszej rodziny politycznej, do unijnej księgi zasad fiskalnych zostały wprowadzone elementy elastyczności i solidarności. Nie należy zapominać o tym, że te innowacje pozwoliły Włochom wydać dodatkowo 30 miliardów euro.

 

- Konieczne będzie podjęcie dalszych wysiłków, aby przezwyciężyć politykę oszczędnościową i jej spuściznę. Zarządzanie i instytucje strefy euro wymagają gruntownych zmian w celu wzmocnienia konwergencji między państwami członkowskimi poprzez inwestycje i instrumenty solidarności. Tego rodzaju reformy wymagają jednak zaufania, które osłabia obecna patowa sytuacja panująca między włoskim rządem a jego europejskimi partnerami.

 

- Doprowadzenie do powstania dodatkowego deficytu w celu wdrożenia polityk, które nie przyczynią się do poprawy gospodarczych i społecznych perspektyw kraju, jak ma to miejsce w przypadku obecnego włoskiego planu budżetowego, spowoduje jedynie pogłębienie podziałów w strefie euro. Co więcej, najnowsza propozycja rządu Salviniego i Di Maio, dotycząca sprzedaży aktywów państwowych w dużych, dochodowych spółkach, prowadziłaby faktycznie do zubożenia państwa, a tym samym wszystkich włoskich obywateli.

 

- Brak zaufania wśród państw członkowskich i narodowy egoizm stanowią pożywkę dla polityki oszczędnościowej w Unii Europejskiej. Rząd Salviniego i Di Maio stwarza idealne warunki dla nowej fali polityki oszczędnościowej, wbrew Włochom.

Tagi:
  • tax
  • Mercedes Bresso

Kontakt dla prasy

BERNAS, Jan
Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Afera Mauritius Leaks pokazuje, że parlamentarna komisja ds. podatków musi kontynuować walkę z przestępstwami podatkowymi

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do przyjęcia wiążących przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie zrównoważonego charakteru inwestycji sektora finansowego

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D