Podziel się:

Grupa S&D wstrzymała się dzisiaj od głosu w sprawie rocznego budżetu UE na rok 2018. Był to pierwszy przypadek, kiedy Grupa nie poparła rocznego budżetu UE. 


Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu UE, powiedziała:

- Nie wierzę, aby poważny budżet dla Unii Europejskiej mógł zostać wynegocjowany w ciągu zaledwie 16 godzin. Nie rozmawialiśmy nawet o potrzebie finansowania pomocy humanitarnej, ani zarządzaniu kryzysem uchodźczym. Wstrzymując się od głosu, mamy nadzieję wysłać wiadomość do Rady: potrzebujemy poważnego budżetu, który poradzi sobie z licznymi wyzwaniami, przed jakimi stoi Europa.

 
Wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za budżet, Isabelle Thomas, powiedziała: 

- Nie możemy zaakceptować budżetu, który zawiera mniejsze fundusze na infrastrukturę energetyczną i płatności dla rolników oraz odmawia zwiększenia pomocy humanitarnej. Dlatego też po raz pierwszy odmówiliśmy poparcia budżetu UE. Rada musi podejść poważnie do żądań Parlamentu i obywateli w kwestii dobrze finansowanego budżetu UE i mamy nadzieję, że usłyszy ona sygnał ostrzegawczy, dotyczący budżetu na 2019 rok i wieloletnich ram finansowych (WRF), które określają ramy i limity wydatków rocznego budżetu UE.  


Daniele Viotti, który negocjował budżet na rok 2018 w imieniu Grupy S&D, powiedział: 

- W Europie nadal mamy do czynienia z licznymi wyzwaniami, poczynając od sposobu, w jaki skutecznie radzić sobie z kryzysem uchodźczym i bezrobociem wśród młodzieży. Budżet uzgodniony z Radą nie zapewnia nam środków pozwalających skutecznie radzić sobie w tych kluczowych kwestiach. Rada musi zrozumieć rzeczywiste obawy obywateli i przedstawić nam budżet, który pomoże nam się nimi zająć. Dlatego też nie mogliśmy poprzeć przedstawionego nam dziś budżetu.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu