Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś ponadpartyjnej większości, wzywając Komisję do przyjęcia wiążących zasad dotyczących odpowiedzialnych społecznie praktyk w globalnych łańcuchach dostaw w sektorze konfekcyjnym i obuwniczym. Wniosek legislacyjny w tej sprawie ma na celu poprawę praw człowieka i praw pracowniczych w łańcuchach dostaw zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju (SDG), a także walkę z korupcją.

 

Negocjator Grupy S&D, eurodeputowany Arne Lietz, powiedział:

- Polityka handlowa i rozwojowa muszą być stosowane spójnie. W niniejszym sprawozdaniu spełniamy cele SDG i musimy je uwzględnić w każdej decyzji politycznej, którą podejmujemy w sprawie łańcuchów dostaw.

- Zaapelowałem o przedstawienie sprawozdania z własnej inicjatywy, ponieważ Komisji zajęło zbyt wiele czasu przygotowanie swojej flagowej inicjatywy UE w spawie przemysłu konfekcyjnego. Teraz, jako Parlament, idziemy nawet dalej i domagamy się wiążącego prawodawstwa dotyczącego należytej staranności w łańcuchów dostaw w przemyśle konfekcyjnym.

- Wzywamy również instytucje UE i państwa członkowskie do odgrywania roli pozytywnego modelu oraz zapewnienia, by wszystkie ich zamówienia publiczne, w tym materiały promocyjne instytucji i grup politycznych w przypadku Parlamentu Europejskiego, promowały recykling oraz sprawiedliwy i zrównoważony łańcuch dostaw produktów odzieżowych.

 

Eurodeputowana S&D, Linda McAvan, przewodnicząca Komisji Rozwoju PE, powiedziała:

- Cztery lata temu, gdy w wyniku katastrofy w fabryce Rana Plaza zabitych i rannych zostały tysiące pracowników, w większości kobiety, rzucone zostało światło na nadużycia dotyczące warunków pracy w globalnym łańcuchu dostaw odzieży. Od tamtej pory eurodeputowani S&D prowadzili kampanię na rzecz nowej inicjatywy UE mającej na celu zapewnienie sprawiedliwości dla wszystkich na wszystkich poziomach łańcucha dostaw w przemyśle włókienniczym.

- Niniejsze sprawozdanie jest krokiem we właściwym kierunku w ramach opracowaniu spójnej europejskiej strategii, łączącej handel i rozwój w celu dostosowania do celów SDG, ale nadal potrzebne są dalsze kroki, aby zapewnić większą poprawę sytuacji w tym przemyśle. To prosty postulat: chodzi o to, aby pracownicy, którzy robią ubrania, które codziennie kupujemy i się w nie ubieramy, byli traktowani z godnością i szacunkiem.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. rozwoju, eurodeputowany Norbert Neuser, powiedział:

- Rząd, ale także przemysł konfekcyjny poświęciły dużo pracy kwestii warunków pracy. To dobry początek, ale konieczna jest dalsza poprawa. Należy na przykład wprowadzić niezapowiedziane kontrole i środki zwalczania korupcji. Ponadto związki zawodowe muszą być akceptowane w celu stworzenia godnych warunków pracy.

 

Eurodeputowana S&D, Agnes Jongerius, członkini Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) powiedziała:

- Jesteśmy obecnie na etapie, na którym musi być dokonany prawdziwy postęp w dziedzinie prawa pracy w wielu krajach eksportujących gotową odzież; w przeciwnym wypadku mogą one utracić dostęp do kluczowego rynku. UE powinna wykorzystać wszelkie możliwości, które może uruchomić poprzez Europejski Organ Nadzoru Bankowego i klauzule dotyczące ogólnego systemu preferencji taryfowych+, aby zmusić te kraje do podjęcia działań. Komisja dokonała ważnego kroku, ostrzegając oficjalnie rząd Bangladeszu w ostatnim liście, ale nacisk w tej kwestii należy wciąż podtrzymywać.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
NEUSER Norbert

NEUSER Norbert

Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Umowa handlowa z UE wzmacnia prawa pracownicze wietnamskich pracowników