Podziel się:

Specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące migracyjnych hotspotów zostało przedstawione dziś w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie zwraca uwagę na ogromny postęp osiągnięty przez Włochy i Grecję w przyjmowaniu i zakwaterowania uchodźców i migrantów, podkreślając jednocześnie pilną potrzebę rozwiązania problemów wynikających z przepełnienia w hotspotach. Grupa S&D po raz kolejny wezwała państwa członkowskie, aby wypełniły swoje zobowiązania i zwiększyły wysiłki na rzecz przeprowadzenia relokacji.

 

Eurodeputowana S&D, współautorka specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego w sprawie hotspotów, Caterina Chinnici, powiedziała:

 

- Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podkreśla wyzwania stojące przed UE w kwestii zarządzania kryzysem migracyjnym, na który reakcja była często niewystarczająca. Największe obciążenia występują nadal w krajach, do których migranci najpierw przyjeżdżają, a zwłaszcza we Włoszech i Grecji, które zmuszone są do przeznaczania ogromnych środków finansowych i personelu w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ich przyjmowania.

 

- Ostatnie dane Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji pokazują, że od początku roku do Europy dotarło ponad 100 000 migrantów; 85% z nich przybyło do Włoch, a reszta do Grecji. Obecnie we Włoszech zarejestrowani są prawie wszyscy migranci; szczególną opieką otoczono w hotspotach nieletnich, dzięki obecności wyspecjalizowanych pracowników. Jednak pomimo pomocy finansowej i wsparcia ze strony Europolu, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i Frontexu, są one niewystarczające, aby zarządzać tak ogromną i utrzymującą się stale presją migracyjną.

 

- W tej sytuacji uważamy, że w odniesieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinny zostać zastosowane finansowe przepisy dotyczące pomocy w sytuacji nadzwyczajnej. A przede wszystkim należy zwiększyć środki finansowe przeznaczone dla krajów znajdujących się na linii frontu w celu poprawy infrastruktury w zakresie zakwaterowania. Istnieje również potrzeba dalszego rozszerzenia zakresu ochrony dzieci i usług, zwłaszcza w przypadku dzieci bez opieki oraz wzmocnienia unijnego wsparcia dla krajowych władz zwalczających handel ludźmi, którego pierwszymi ofiarami są często dzieci.

 

Koordynatorka Grupy S&D ds. Komisji Kontroli Budżetowej, eurodeputowana Inés Ayala Sender, powiedziała:

 

- Włochy i Grecja znajdują się pod ogromną presją, związaną z zarządzaniem zwiększonym przepływem uchodźców i migrantów. Relokacja zajmuje za dużo czasu, co powoduje, że tysiące imigrantów i uchodźców przebywa tam w strasznych warunkach, bez nadziei i pewności co do swojej przyszłości. Jeszcze więcej ludzi jest gotowych uciec latem ze swoich krajów, narażając swoje życie, aby dotrzeć do Europy. Państwa członkowskie nie mogą dalej tego ignorować.

 

- Pomimo postępów osiągniętych w zakresie przyjmowania i zakwaterowania migrantów w Grecji i we Włoszech, występują ogromne problemy, a w szczególności brak jest odpowiedniej infrastruktury. Hotspoty i ośrodki są zatłoczone. Włoskie i greckie władze potrzebują większej pomocy i solidarności ze strony swoich partnerów z UE, aby sprostać tym trudnościom.

 

- Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał, że hotspoty okazały się skuteczne w zarządzaniu przepływem przychodzących migrantów. Rzeczywiście, zgodnie z jego sprawozdaniami, Grecja poprawiła odsetek rejestracji z 8% w 2015 roku do 78% w 2016 roku, podczas gdy we Włoszech w tym samym okresie odsetek rejestracji wzrósł z 60% do 97%. Pomimo imponujących osiągnięć, podejście „hotspot” nie jest i nie powinno być jedyną reakcją UE na kryzys uchodźczy. Są nimi relokacja i środki służące rozwiązaniu głównych przyczyn nielegalnej migracji! Jako Grupa S&D będziemy walczyć o wspólny europejski system azylowy i większą solidarność wśród państw członkowskich.

 

Uwaga dla wydawców

Państwa członkowskie zobowiązały się do relokacji 160 000 osób ubiegających się o azyl z Włoch i Grecji do końca września 2017 roku. Jednak do tej pory rzeczywiście relokowanych zostało tylko 18 000 osób, czyli 11% spośród pierwotnie uzgodnionych.

Według danych UNHCR, w Grecji około 50 000 osób ubiegających się o azyl oczekuje na relokację do września 2017 roku do innych państw członkowskich, w których będą rozpatrywane ich wnioski.

Zaangażowani europosłowie

CHINNICI Caterina

CHINNICI Caterina

Członek
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia kolejną rozprawę z partią HDP

Komunikat prasowy

Grupa S&D o nowym pakcie w sprawie migracji i azylu: Solidarność musi być regułą, a nie wyjątkiem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dialog to jedyna droga naprzód. Turcja musi powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych nielegalnych i jednostronnych działań we wschodniej części Morza Śródziemnego