Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja ta jest najdalej idącym traktatem międzynarodowym oraz pierwszym prawnie wiążącym instrumentem walki z przemocą wobec kobiet, zobowiązującym sygnatariuszy do wdrożenia środków mających na celu ochronę ofiar, ściganie sprawców i zapobieganie tym przestępstwom. Tekst przyjęty dzisiaj pod przywództwem Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim zawiera silne potwierdzenie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw kobiet i dziewcząt, w tym dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego, eurodeputowana Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, powiedziała:

- W Europie co trzecia kobieta doświadczyła przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. We Francji co trzy dni kobieta jest zabijana przez swojego partnera. Nie możemy tego więcej tolerować; przemoc związana z płcią musi się zakończyć raz na zawsze. Podpisanie konwencji stambulskiej przez UE stanowi ważny krok naprzód, ponieważ zapewnia spójne ramy prawne, ale walka nie została jeszcze wygrana. Wzywamy Komisję do przedstawienia wiążącego aktu prawnego w celu zapewnienia, aby państwa członkowskie wdrożyły konwencję stambulską wraz zawartym w niej zobowiązaniem do ochrony, ścigania i zapobiegania.

- Socjaliści i Demokraci ciężko walczyli o to, aby w przegłosowanym dziś tekście zawrzeć zdecydowane potwierdzenie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawa kobiet i dziewcząt, w tym dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. Zawsze będę zaangażowana w kwestię zapewnienia kobietom wyboru i kontroli nad swoimi ciałami.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia, eurodeputowana Iratxe García Pérez, powiedziała:

- Miliony kobiet w Europie cierpią codziennie w milczeniu; są one bite, gwałcone, prześladowane, a nawet zabijane tylko z tego powodu, że są kobietami. Konwencja stambulska, jako pierwszy prawnie wiążący traktat międzynarodowy, jest potężnym narzędziem zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem podpisanie przez UE konwencji stambulskiej i wezwanie 14 krajów UE, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji stambulskiej, aby szybko to uczyniły. Jako Socjaliści i Demokraci chcemy, aby wszystkie kobiety były chronione przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.

- Trzeba jednak zrobić więcej, aby chronić nieletnich, których matki padły ofiarą przemocy związanej z płcią. Pilnie potrzebny jest unijny wiążący akt prawny, aby zapewnić, że przepisy legislacyjne, prewencyjne i korygujące konwencji stambulskiej staną się częścią systemu prawnego państw członkowskich, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie miał prawo wydawać orzeczenia w tej sprawie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kobiety są na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19. Socjaldemokraci apelują do UE o podjęcie działań, aby udzielić im wsparcia!

Komunikat prasowy

Europa ma wreszcie strategię na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Teraz musi ona przynieść skutek!

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie