Podziel się:

Eurodeputowani S&D w Komisji Rynku Wewnętrznego wstrzymali się dziś od głosu w sprawie nowych przepisów ułatwiających dostęp do produktów i usług elektronicznych dla osób niepełnosprawnych; uczynili tak ze względu na brak ambicji nowych przepisów.

 

Negocjatorka Grupy S&D, Olga Sehnalová powiedziała:

 

- Socjaliści i Demokraci bardzo ciężko pracują nad poprawą dostępności produktów i usług, takich jak komputery, usługi telefoniczne i terminale samoobsługowe dla osób niepełnosprawnych w Europie.

- To kwestia związana z interesem ogólnym i nie możemy stosować podwójnych standardów. Obecnie w UE żyje 80 milionów osób niepełnosprawnych. W roku 2020 ich liczba może wynieść 120 milionów, głównie ze względu na starzenie się ludności w całej Europie.

- Grupa S&D poczyniła pewne postępy w negocjacjach, nie możemy jednak zaakceptować tego, że pierwotny wniosek Komisji został osłabiony. Dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby ulepszyć kompromis, kiedy Parlament będzie głosował nad tym wnioskiem na posiedzeniu plenarnym.

- Uważamy, że nowe przepisy powinny przynieść korzyści wszystkim osobom niepełnosprawnym i powinny również wprowadzić pozytywne zmiany dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób starszych. Uważamy na przykład, że instalacja nowego bankomatu bez ułatwienia dostępu do niego za pomocą podjazdu byłaby bezcelowa. Będziemy naciskać na to, aby dostępność wszystkich obiektów budowlanych była obowiązkowa we wszystkich państwach członkowskich.

- Nie możemy też poprzeć ogólnych zwolnień. Przepisy dotyczące dostępności powinny mieć zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw, jeśli koszty będą rozsądne, a wymagania nie powodować będą niewspółmiernego obciążenia.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego, Nicola Danti powiedział:

- Nie jesteśmy gotowi zrezygnować z zasady, że osoby niepełnosprawne z ograniczeniami funkcjonalnymi powinny mieć możliwość w pełni i aktywnie uczestniczyć w bardziej sprawiedliwym społeczeństwie. Dzisiaj żyjemy również w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym, stwarzającym wiele wyzwań; Grupa S&D jest zdecydowaną zwolenniczką społeczeństwa cyfrowego sprzyjającego bardziej włączeniu społecznemu; naszym zadaniem jest zapewnienie, aby wszyscy obywatele, niezależnie od wieku, lokalizacji i zdolności fizycznych, mieli pełen dostęp do usług i produktów cyfrowych.

 

Uwaga dla wydawców:

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła dyrektywę w sprawie wymagań dotyczących dostępności produktów i usług. Tak zwany „akt w sprawie dostępności” to horyzontalne prawo UE, obejmujące szeroką gamę produktów i usług, takich jak komputery, usługi telefoniczne dla konsumentów, terminale samoobsługowe oraz szereg usług offline i offline, w tym usługi transportowe, bankowe lub handel elektroniczny.

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Cyfrowa Europa i AI: Komisja Europejska potrzebuje społecznej aktualizacji Cyfrowej Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Europejska agenda cyfrowa nie może nikogo pominąć - mówi Grupa S&D