Podziel się:

Badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia na zrównoważony model społeczny i gospodarczy. Dlatego też Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim stwierdzili dzisiaj, że oczekują bardziej ambitnego budżetu UE niż ten zaproponowany dziś przez Komisję Europejską w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na okres 2021-2027.

Komisja Europejska proponuje budżet w wysokości 97,6 mld euro na dziewiąty program ramowy UE „Horyzont Europa”, tymczasem Grupa S&D domaga się przyznania na ten program co najmniej 120 mld euro.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu, badań i energii, będzie autorem parlamentarnego sprawozdania na temat rozporządzenia w tej sprawie oraz przepisów dotyczących udziału w programie Horyzont Europa.

 

Dan Nica powiedział:

- Ten program ramowy ma kluczowe znaczenie dla sprostania najważniejszym wyzwaniom stojącym przed europejskim społeczeństwem i gospodarką, związanym z: transformacją cyfrową, technologiczną i przemysłową; potrzebą zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszej planety i zasobów, tj. z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym; żądaniami obywateli dotyczącymi zdrowszego przemysłu spożywczego oraz starzeniem się ludności, by wymienić tylko kilka z nich.

- Jesteśmy rozczarowani faktem, że poziom ambicji, jakiego oczekiwaliśmy, jeśli chodzi o środki budżetowe pozwalające sprostać takim wyzwaniom, nie został osiągnięty. Globalne wyzwania jeszcze bardziej wzrosły od czasu przyjęcia obecnego programu badawczego „Horyzont 2020”. Rada i Komisja uznają, że badania naukowe i innowacje są kluczowymi czynnikami wzrostu gospodarczego i postępu społecznego; konieczne jest zatem większe zaangażowanie budżetowe. Proponowana kwota w wysokości 97,6 mld euro nie jest wystarczająca. Apelujemy o to, by budżet programu Horyzont Europa wynosił co najmniej 120 miliardów euro.

- Chcemy również, by program ten był prostszy i bardziej uporządkowany, niż miało to miejsce przez wiele lat, a także, by promował on sprawiedliwy i obiektywny udział wszystkich zespołów badawczych i innowacyjnych w całej UE. Będziemy teraz współpracować z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, by wartość dodana programów europejskich przełożyła się na konkretne korzyści dla naszych obywateli.

 

Eurodeputowana Soledad Cabezón, rzeczniczka Grupy S&D ds. programu badawczego „Horyzont”, powiedziała:

- Wysiłki publiczne w zakresie budżetu muszą być wzajemne i dodatkowe w stosunku do prywatnych środków, pochodzących od przemysłu; należy także zapewnić, by fundusze na badania miały zrównoważony wpływ społeczny.

- Należy ponadto wzmocnić instrument dla MŚP; Komisja musi wyraźnie wzmocnić i zidentyfikować program dla MŚP, utrzymując go oddzielnie z oddzielnym budżetem. Europejski przemysł składa się głównie z MŚP, które najbardziej potrzebują wsparcia publicznego na rzecz innowacji. Z zadowoleniem przyjmuję powiązanie programu „Horyzont 2020” z programem Erasmus, zgodnie z tym, czego domaga się Parlament, w celu zbliżenia programu do sfery edukacji oraz stworzenia innowacyjnej kultury wśród ludzi młodych.

- Na koniec konieczne jest zapewnienie konkretnych środków pod względem płci, przy wykorzystaniu wszystkich talentów.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nowe dochody własne UE na odbudowę Europy po pandemii