Młodzi Europejscy Socjaliści (YES) to młodzieżowa organizacja Grupy S&D i PES. Jednoczy ona młodych socjalistów i socjaldemokratów z całej Europy, którzy prowadzą kampanie i organizują się na szczeblu europejskim.

YES zapewnia forum dla debaty, rzecznictwa, budowania potencjału i wymiany dla wszystkich europejskich młodych aktywistów socjalistycznych. Ich wizja Europy to zjednoczona demokratyczna społeczność, oparta na indywidualnych i zbiorowych prawach i wolnościach człowieka i walcząca o nie aktywnie na całym świecie. Jednym z przykładów ich wspólnej działalności jest Uniwersytet Zimowy, który odbywa się co roku w Parlamencie Europejskim i polega na serii konferencji i warsztatów z udziałem eurodeputowanych z Grupy S&D.