Europejska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz sprawiedliwości społecznej w Europie i na świecie.

Solidar przy wsparciu Grupy S&D i PES zorganizował w styczniu 2018 roku 15. edycję Nagród Srebrnej Róży - wyjątkowe wydarzenie, które podkreśla osiągnięcia i promuje udane inicjatywy i działania osób lub organizacji, które w dużym stopniu przyczyniły się do sprawiedliwości społecznej, niezależnie od reprezentowanego przez nie środowiska politycznego.