Grupa Socjalistów, Demokratów i Zielonych w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (SOC COE). Celem Grupy Socjalistycznej jest realizacja podstawowych zasad demokratycznego socjalizmu w ramach Organizacji oraz w państwach członkowskich Rady Europy.

Grupa Socjalistyczna (SOC) zrzesza zarówno pełnoprawnych członków, jak i zastępców członków Zgromadzenia Parlamentarnego, należących do partii politycznych, które są członkami PES, Międzynarodówki Socjalistycznej i Postępowego Sojuszu. Rada Europy (COE) jest najstarszą organizacją na kontynencie, która została ukształtowana jako projekt polityczny po drugiej wojnie światowej, w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu na kontynencie, który był długo rozdzierany przez wojny i okrucieństwa. Przypomina ogromną sieć wspólnych wartości, wartości pokoju, praw człowieka, demokracji i rządów prawa.