Podziel się:

Rozporządzenie, nad którym odbyło się dziś głosowanie, ma za zadanie stopniowo utworzyć homogeniczny system klasyfikacji (taksonomię) tego, co można uznać za zrównoważoną ekologicznie działalność gospodarczą w Europie. Jest ono powiązane z jednym z trzech sprawozdań w ramach planu działania UE w celu włączenia czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego do procesu decyzyjnego w inwestycjach. Dwa pozostałe sprawozdania to sprawozdanie europosła Paula Tanga z Grupy S&D, powiązane z rozporządzeniem mającym pozwolić na bardziej przejrzyste ujawnianie informacji na temat zrównoważonych inwestycji i zagrożeń dla stabilności, oraz sprawozdanie europosłanki S&D, Neeny Gill, w którym ustalone zostają wskaźniki niskoemisyjności i które zostało przyjęte dzisiaj.

Dla Socjalistów i Demokratów ten plan działania jest ważnym narzędziem w procesie sprawiedliwej transformacji ku bardziej zrównoważonej gospodarce oraz modelowi społecznemu, dzięki któremu nikt nie pozostanie w tyle. Będziemy walczyć o jak najlepsze finałowe rozporządzenie w sprawie systemu klasyfikacji.

Simona Bonafè, negocjatorka z Grupy S&D ds. ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, powiedziała:

 

  • Aby przyśpieszyć proces przemiany naszego system gospodarczego w system bardziej zrównoważony, potrzebne są nam stabilne ramy inwestycji. W dzisiejszym głosowaniu Parlament postulował włączenie wszystkich produktów finansowych do rozporządzenia oraz zatwierdził ważne kroki w kwestii mierzenia zrównoważenia środowiskowego. Ponadto nareszcie udało się wyraźnie wykluczyć paliwa kopalne z obszaru zrównoważonych inwestycji.

 

  • Niestety szansa na włączenie wymiaru społecznego do zrównoważonej taksonomii, wspierana przez nas zarówno w debacie, jak i naszymi głosami, znów przepadła, ponieważ ugrupowania konserwatywne sprzeciwiały się jej wykorzystaniu. Niniejsze rozporządzenie jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze ku zrównoważonemu finansowaniu – będziemy dalej walczyć, aby czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego były brane pod uwagę na każdym etapie.  

 

Europosłanka Elena Gentile, negocjatorka z Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, powiedziała:

Udało się nam umieścić w tekście rozporządzenia wzmianki dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym oraz łagodzenia zmiany klimatu. Nie byliśmy jednak w stanie obronić aspektów socjalnych nowych przepisów. Pora, aby liberałowie i konserwatyści zrozumieli, że obywatele nie powinni płacić za chciwość przemysłowców ani być narażeni na ryzyko związane ze zmianą klimatu. Mamy nadzieję, że bardziej postępowa UE w kolejnej kadencji podejmie naszą walkę o zapewnienie, że zrównoważony rozwój środowiskowy i gospodarczy będzie szedł w parze z dobrostanem i dobrobytem obywateli Europy.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D