Podziel się:

Po długich dyskusjach Parlament Europejski poparł dziś porozumienie zawarte z Radą Europejską w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia, które zapewni przejrzystość unijnej procedury oceny ryzyka w łańcuchu żywności.

Od wybuchu skandalu związanego z naciskami przemysłu żywnościowego w dążeniu do zatwierdzenia pestycydów z zawartością glifosatu, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wzywali do stworzenia bardziej przejrzystego i niezależnego systemu.  

Zgodnie z wnioskami Grupy S&D nowe rozporządzenie obejmie cały łańcuch rolno-spożywczy, jak też wprowadzi wymóg publikowania wszystkich badań składanych przez przedstawicieli przemysłu oraz używanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w ocenach ryzyka.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. tego dokumentu, europoseł Pavel Poc, powiedział:

  • Udało nam się zapewnić bardziej przejrzysty i godny zaufania system autoryzacyjny w dziedzinie potencjalnie niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy, dodatki do żywności, materiały do kontaktu z żywnością, nowa żywność oraz GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie). Dzięki nowym przepisom dotyczącym aktywnego i wczesnego przekazywania informacji w procesie oceny ryzyka Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności daje obywatelom możliwość niezależnego przeglądu danych przedstawianych przez przemysł żywnościowy. Wszelkie informacje związane z ocenami ryzyka będą zawsze udostępniane ogółowi społeczeństwa.
  • Dzisiaj ukróciliśmy wreszcie nielegalne praktyki, takie jak ukrywanie niekorzystnych wyników badań lub danych, jak też kupowania „przychylnych” wyników. Nie chcemy już więcej skandali w UE jak afera wokół glifosatów, nie chcemy decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami, nie chcemy igrania ze zdrowiem ludzkim. W dzisiejszym świecie, którego siłę napędową stanowią pieniądze, jedyną nadzieją dla obywateli jest solidny system autoryzacji, wystarczająco odporny na presję z zewnątrz, w którym wszelkie nielegalne praktyki będą z łatwością wykrywane i korygowane. 
  • To nowe prawo stanowi skok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i ochrony obywateli Europy. Nasza Grupa znów dowiodła, że stawia zdrowie oraz prawa konsumentów ponad interesami przedsiębiorstw, z czego jestem bardzo dumny. 

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych