Podziel się:

Międzynarodowa koalicja postępowych grup połączyła siły, aby zainaugurować Światowe Forum Postępu 2021.

Światowe Forum Postępu 2021 (GPF 2021) zostanie zwołane w jednej z europejskich stolic w ostatnim trymestrze 2021 roku. Ma ono na celu połączenie sił postępowych z całego świata w celu opracowania globalnej, postępowej agendy. Będzie to pierwsze duże, międzynarodowe, bezpośrednie zgromadzenie postępowych sił. Tematy dyskusji obejmować będą zmiany klimatyczne, zarządzanie gospodarcze, sprawiedliwość społeczną i cyfryzację. Wśród prelegentów znajdą się postępowi premierzy, burmistrzowie, przedstawiciele środowisk akademickich, związkowcy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywiści z całego świata.

Przed GPF 2021, w okresie od kwietnia do listopada 2021 roku, poszczególni partnerzy zorganizują sto wydarzeń online, obejmujących różne tematy związane z postępową agendą. Wszystkie wydarzenia będą otwarte dla publiczności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

W ramach tej serii wydarzeń Grupa S&D zorganizuje w dniu 26 maja 2021 roku wydarzenie internetowe na temat: „Dyplomacja klimatyczna przed konferencją COP26 w Glasgow”.

Komentując to wydarzenie, przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez, powiedziała:

- Wybór Joe Bidena na prezydenta USA i Kamali Harris na wiceprezydenta USA dał nadzieję na prawdziwą zmianę nie tylko w USA, ale na całym świecie. Ludzie patrzą na Postępowców jako na budowniczych bardziej demokratycznego, sprawiedliwego i pokojowego świata. Musimy podjąć to wyzwanie, zademonstrować jedność i przedstawić nasze globalne priorytety na następną dekadę.

Andreas Schieder, współprzewodniczący Grupy S&D i współprzewodniczący GPF, powiedział:

- Rosnące nierówności i kryzysy gospodarcze z ostatnich lat stanowią niebezpieczną pożywkę dla ksenofobii i nacjonalizmu.

- W obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii Covid-19 i rosnących globalnych napięć, siły postępowe muszą nasilić wysiłki i opracować wspólną, postępową agendę jako alternatywę dla nieuregulowanej globalizacji. Najwyższy czas skupić się na ludziach, planecie i dobrobycie, zamiast na wolnych rynkach i maksymalizacji zysków.

Sergej Staniszew, eurodeputowany S&D, współprzewodniczący GPF i przewodniczący PES, powiedział:

- Myśląc o przyszłym GPF 2021, widać wyraźnie, że działania te są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

- Jesteśmy mocno zaangażowani w pracę nad sprawiedliwą odbudową po kryzysie, związanym z pandemią Covid-19 oraz przejście na bardziej zrównoważony styl życia. Taki jest priorytet nie tylko dla nas w Europie; jest to główna ambicja Postępowców na całym świecie. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom zbudujemy sprawiedliwszą, równiejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Uwaga dla wydawców:

Partnerami organizującymi GPF 2021 są: Grupa S&D, Partia Europejskich SocjalistówPostępowy Sojusz, Międzynarodowe Konfederacje Związków Zawodowych, Europejskie Konfederacje Związków Zawodowych, amerykańska centrala związkowa AFL-CIO, Fundacja na rzecz Postępowych Studiów Europejskich, kanadyjski Broadbent Institute, Fundación Salvador Allende z Chile, Solidar, Rainbow Rose, PES Women, Grupa PES w Europejskim Komitecie Regionów oraz międzynarodowe i europejskie socjalistyczne ruchy młodzieżowe.                                                                                                    

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
SCHIEDER Andreas
SCHIEDER Andreas
Head of delegation
Członek
Austria
STANISHEV Sergei
STANISHEV Sergei
Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department
TUTTLIES Utta
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności