Podziel się:

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem pakiet dotyczący podróży i turystyki, ogłoszony dziś przez Komisję. Jest to bez wątpienia ważny krok, który sprawił w końcu, że podróże i turystyka znalazły się wysoko na liście priorytetów politycznych unijnych instytucji.

Iratxe Garcia, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Turystyka wnosi wkład do unijnego PKB w wysokości 10% i została ona poważnie dotknięta kryzysem związanym z pandemią COVID-19, dlatego też jest to strategiczny sektor naszych gospodarek, który UE musi wspierać. Dlatego też jako Grupa S&D, zdecydowanie apelowaliśmy do Komisji o przedstawienie konkretnego i pilnego planu działania w celu ochrony praw konsumentów, rentowności MŚP i firm turystycznych oraz koordynowania reakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich rodzajów transportu.

- Swoboda przemieszczania się stanowi ponadto podstawową zasadę i mamy nadzieję, że zostanie ona jak najszybciej przywrócona do normalnego stanu. W międzyczasie musimy zapewnić bezpieczeństwo podróżującym i nie dyskryminować tych obywateli, którzy chcą móc wyjechać tego lata na wakacje do innego kraju UE. Wszelkiego rodzaju umowy dwustronne w tej kwestii pomiędzy państwami członkowskimi UE byłyby rzeczą całkowicie niedopuszczalną.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, powiedział:

- Propozycje Komisji stanowią krok we właściwym kierunku. Niewątpliwie rzeczą pozytywną jest to, że Komisja nie zgodziła się na postulaty niektórych państw członkowskich, dotyczące wirtualnego zniesienia prawa pasażerów do otrzymania zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania lotu. Prawo to musi zostać zachowane, ale opcjonalne vouchery muszą być bardziej atrakcyjne dla konsumentów.

- Cieszy nas to, że Komisja postępowała zgodnie z zaleceniami Grupy S&D od początku kryzysu. Jednak na dłuższą metę potrzebny jest europejski fundusz gwarancji podróży, aby zapewnić zarówno stabilność finansową tego sektora, jak i prawa konsumenta.

István Ujhelyi, rzecznik Grupy S&D ds. turystyki, powiedział:

- Dwa aspekty muszą iść ze sobą w parze; chodzi o ochronę konsumentów i miejsc pracy 27 milionów pracowników zatrudnionych w sektorze turystyki. Pilnie potrzebne są konkretne, wykonalne i realistyczne rozwiązania. Po okresie naprawczym potrzebna będzie długoterminowa, inteligentna i zrównoważona strategia wraz z linią budżetową na turystykę w ramach WRF, w połączeniu ze stałym mechanizmem zarządzania kryzysowego.

- Powinniśmy wspólnie budować zaufanie do podróży i turystyki, zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym; dlatego też niezwykle ważne jest wzmocnienie naszych stosunków instytucjonalnych z państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi, a także pomiędzy instytucjami UE i zainteresowanymi stronami z branży turystycznej, w tym ze Światową Organizacją Turystyki (UNWTO).

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
UJHELYI István

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia