Podziel się:

Negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. rozporządzenia w sprawie e-prywatności, eurodeputowana Birgit Sippel, wezwała do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, po latach blokowania postępów w tej kwestii przez państwa członkowskie. Przepisy w zakresie e-prywatności zapewnią obywatelom kontrolę nad tym, w jaki sposób dotyczące ich poufne informacje mogą być wykorzystywane lub udostępniane online.

Birgit Sippel, negocjatorka ds. rozporządzenia w sprawie e-prywatności, powiedziała:

- Po czterech latach blokowania rozporządzenia w sprawie e-prywatności porozumienie w Radzie w sprawie mandatu negocjacyjnego jest bardzo spóźnione. Zbyt długo niektóre rządy krajowe siedziały bezczynnie, podczas gdy naruszane były podstawowe prawa do prywatności w Internecie.

- W stanowisku Rady jest jasne, że próby podważenia przez przedstawicieli tej branży przepisów w sprawie e-prywatności w ciągu ostatnich kilku lat przyniosły owoce; mieli oni na to bardzo dużo czasu. Zamiast pomagać w lepszej ochronie prywatnej komunikacji ludzi w Internecie, wydają się one raczej służyć przede wszystkim modelom biznesowym niektórych dostawców usług łączności elektronicznej.

- Dla mnie, jako dla negocjatorki Parlamentu Europejskiego jedno jest pewne: Negocjacje trójstronne w sprawie e-prywatności muszą rozpocząć się jak najszybciej. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że możemy wreszcie zagwarantować obywatelom i przedsiębiorstwom pewność prawa i rzeczywistą ochronę. W żadnym wypadku nie zgodzimy się na równanie w dół w tej kwestii. Nie opowiemy się za jakimikolwiek próbami podważenia obecnego poziomu ochrony danych i prywatności.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności