Podziel się:

Negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. rozporządzenia w sprawie e-prywatności, eurodeputowana Birgit Sippel, wezwała do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, po latach blokowania postępów w tej kwestii przez państwa członkowskie. Przepisy w zakresie e-prywatności zapewnią obywatelom kontrolę nad tym, w jaki sposób dotyczące ich poufne informacje mogą być wykorzystywane lub udostępniane online.

Birgit Sippel, negocjatorka ds. rozporządzenia w sprawie e-prywatności, powiedziała:

- Po czterech latach blokowania rozporządzenia w sprawie e-prywatności porozumienie w Radzie w sprawie mandatu negocjacyjnego jest bardzo spóźnione. Zbyt długo niektóre rządy krajowe siedziały bezczynnie, podczas gdy naruszane były podstawowe prawa do prywatności w Internecie.

- W stanowisku Rady jest jasne, że próby podważenia przez przedstawicieli tej branży przepisów w sprawie e-prywatności w ciągu ostatnich kilku lat przyniosły owoce; mieli oni na to bardzo dużo czasu. Zamiast pomagać w lepszej ochronie prywatnej komunikacji ludzi w Internecie, wydają się one raczej służyć przede wszystkim modelom biznesowym niektórych dostawców usług łączności elektronicznej.

- Dla mnie, jako dla negocjatorki Parlamentu Europejskiego jedno jest pewne: Negocjacje trójstronne w sprawie e-prywatności muszą rozpocząć się jak najszybciej. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że możemy wreszcie zagwarantować obywatelom i przedsiębiorstwom pewność prawa i rzeczywistą ochronę. W żadnym wypadku nie zgodzimy się na równanie w dół w tej kwestii. Nie opowiemy się za jakimikolwiek próbami podważenia obecnego poziomu ochrony danych i prywatności.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian