Podziel się:

Pandemia COVID-19 wciąż trzyma świat w szachu. Nierówności pogłębiają się na całym świecie i zagrażają wielu osiągnięciom z ostatnich lat. Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ 2030 mają kluczowe znaczenie dla walki o poprawę sytuacji. Dzisiejszy dzień, piątek, 18 września, to ważny dzień w ramach tej walki. Pierwszy w historii coroczny „SDG Moment” odbędzie się wirtualnie, aby podkreślić niedociągnięcia we wdrażaniu celów i inwestycjach oraz przedstawić wizję realizacji celów zrównoważonego rozwoju w ramach planu ONZ „Dekada Działań”.

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem apel sekretarza generalnego ONZ, António Guterresa do wszystkich sektorów społeczeństwa, aby zmobilizować się w tej dekadzie do działania na trzech poziomach: globalnym, lokalnym i obywatelskim, z udziałem rządów, społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych zainteresowanych stron.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann, powiedział:

- Na realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zostało nam zaledwie 10 lat. Wzywamy państwa członkowskie ONZ, które podpisały Agendę, do zachowania celów zrównoważonego rozwoju jako najwyższego międzynarodowego priorytetu, demonstrując siłę i chęć potrzebną do urzeczywistnienia tych celów. Musimy wykorzenić niesprawiedliwość i skrajne ubóstwo oraz odwrócić skutki zmian klimatycznych.

- Socjaliści i Demokraci są europejskimi pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy w pełni zaangażowani w realizację celów zrównoważonego rozwoju jako jedynej mapy drogowej, prowadzącej do sprawiedliwej, zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości planety i jej mieszkańców.

- Ten „SDG Moment” jest potrzebny jako śródokresowa ocena realizowanych projektów i inicjatyw w celu lepszego planowania na następnych 10 lat. Zegar tyka. Nadszedł czas, aby ocenić, jakie są główne problemy, związane z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju i stawić im czoła.

Informacje backgroundowe

„SDG Moment” to coroczne wydarzenie, zainicjowane przez szefów państw i rządów w deklaracji politycznej szczytu SDG w 2019 roku, mające na celu zapewnienie „corocznego sprawdzenia realizacji SDG” i ocenę postępów. Opiera się on na ostatnich sesjach Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF), zwraca uwagę na niedociągnięcia we wdrażaniu i inwestycjach oraz prezentuje przykłady interwencji, które są w toku w celu przyspieszenia działań. W 2020 roku pierwsze wydarzenie „SDG Moment” odbędzie się w piątek rano (GMT-4), 18 września.

Wydarzenie to można będzie śledzić na żywo pod tym linkiem, od godz. 8:00 w Nowym Jorku, czyli od godz. 14:00 w Brukseli.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej