Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wykonali dziś kolejny krok w postępowym kierunku, głosując za modernizacją wymogów dla sprzedaży produktów do nawożenia w Europie, co przyczyni się do obrania kursu na prawdziwą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki nowym przepisom aż do 30% zapotrzebowania Europy na nawozy fosforanowe mogłoby zostać zaspokojone przez przetwarzanie substancji pokarmowych pochodzących z odpadów, które w przeciwnym razie byłyby wywożone na wysypisko. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów do nawożenia jest również niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska. 

Marc Tarabella, negocjator Grupy S&D do kwestii tego sprawozdania, powiedział:

Dla nas, Socjalistów i Demokratów, cele zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska idą w parze z gwarantowaniem, że rolnicy w całej Europie mogą używać przyjaznych dla kieszeni i wysokiej jakości produktów. Dzięki nowym przepisom zachowamy tę równowagę, jak też zachęcimy do opracowywania nowych, innowacyjnych produktów, które mogłyby pomóc rolnikom w uzyskiwaniu lepszych plonów. Warto też dodać, że mimo iż niektóre państwa członkowskie oraz konserwatywne siły polityczne wykazały się niewielką ambicją w zakresie traktowania zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska jako priorytetów, my walczyliśmy do samego końca, aby modernizacja rozporządzenia nie wiązała się ze szkodą dla bezpieczeństwa i dobrostanu obywateli czy przyrody.

Nicola Danti, rzeczniczka Grupy S&D do spraw rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, dodała:

Dzięki dzisiejszemu głosowaniu przybliżyliśmy się do bezpieczniejszej, czystszej i bardziej przyjaznej dla środowiska Europy. Bez czystych i zdrowych gleb nie możemy zapewnić zrównoważonego rozwoju ani bezpieczeństwa żywności w naszej produkcji rolnej.  Nowe przepisy dotyczące nawozów zwiększą bezpieczeństwo produktów na wspólnym rynku europejskim poprzez ścisłe ograniczenie poziomu szkodliwych substancji w tych produktach, takich jak kadm, oraz poprzez promowanie produkcji bionawozów z odpadów. Te działania prawne pomogą rolnikom dbać o ich pola. Nasza Grupa walczyła o ambitne wyniki głosowania, aby chronić zdrowie wszystkich obywateli Europy.

Zaangażowani europosłowie

TARABELLA Marc
Członek
Belgia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D