Podziel się:

W odpowiedzi na najnowszy plan działania Komisji Europejskiej mający na celu przygotowanie się do zagrożenia w postaci nowych wariantów koronawirusa, Socjaliści i Demokraci ponownie domagają się większej przejrzystości, jako niezbędnego kroku w ramach wspólnej walki Europy z pandemią. Przyjmują również z zadowoleniem inicjatywę mającą na celu zapewnienie lepszej koordynacji badań klinicznych i szybszego zatwierdzania zaktualizowanych szczepionek oraz domagają się zwrócenia szczególnej uwagi na zdolności produkcyjne.

Wnioski Komisji Europejskiej nie mogą być bardziej aktualne, ponieważ obecnie mamy do czynienia z nowymi wariantami wirusa, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla krajów i ludzi.

Grupa S&D przyjmuje również z zadowoleniem dzisiejsze ogłoszenie w kwestii dostarczenia dodatkowych 150 milionów dawek szczepionki Moderna przeciwko Covid-19 do Europy w trzecim i czwartym kwartale tego roku.

Eurodeputowana Heléne Fritzon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za kwestie, związane z ochroną zdrowia, powiedziała:

- Jest rzeczą oczywistą, że pandemia jeszcze się nie skończyła i już teraz musimy przygotować się na przyszłe wyzwania. Nawet po zatwierdzeniu szczepionek i dopuszczeniu nowych szczepionek przez Europejską Agencję Leków, wyzwania w tej kwestii pozostają nadal ogromne. Istnieją poważne problemy dotyczące dostępności szczepionek z powodu niewystarczającej produkcji, dostaw i wdrożeń. Powinniśmy jednak nie tylko skupiać się na aktualnych wyzwaniach, ale także patrzeć w przyszłość.

- Musimy pilnie zająć się nowymi wariantami i mutacjami, aby mieć pewność, że mamy lepszy przegląd sytuacji w tej dziedzinie w państwach członkowskich oraz poczynić wystarczające przygotowania do opracowania nowych szczepionek i terapii. Jest to konieczne, aby móc skuteczniej niż obecnie stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Dlatego też Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem tę inicjatywę Komisji, która ma w szczególności na celu zapewnienie lepszego i częstszego sekwencjonowania genomu, lepszej koordynacji badań klinicznych, wzmożonych badań i szybszego zatwierdzania zaktualizowanych szczepionek. Popieramy ideę sprzyjania tworzeniu dobrowolnego, dedykowanego mechanizmu licencjonowania, pozwalającego właścicielom technologii zachować kontrolę nad swoimi prawami, a jednocześnie udostępniać ich dane szerszemu gronu producentów.

Eurodeputowana Jytte Guteland, rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony środowiska, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że Komisja wysłuchała żądań obywateli Europy i Grupy S&D, zgodnie z którymi Unia powinna podjąć konkretne działania w celu pobudzenia rozwoju i produkcji szczepionek. Czas ma kluczowe znaczenie. Zgadzamy się z tym, że potrzebne są większe fundusze na badania i oczekujemy, że Komisja będzie postępować w takim samym tempie w przypadku proponowanego organu w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia i reagowania na nie. Równolegle do tego rodzaju środków, UE musi również zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić sprawiedliwy i równy dostęp do skutecznego leczenia i szczepionek, aby nikt nie został pominięty.

- Musimy ponadto przyjrzeć się temu, w jaki sposób można dostosować umowy zakupu szczepionek z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że obecne niedociągnięcia zostaną wyeliminowane. Zawierane nowe umowy powinny być bardziej przejrzyste dla opinii publicznej i kompletne, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności produkcyjnych. W związku z tym cieszymy się, że Komisja zasugerowała teraz utworzenie grupy kontaktowej, która zapewni Parlamentowi lepszy wgląd w funkcjonowanie umów z firmami farmaceutycznymi. To obiecujący pierwszy krok w kierunku zwiększenia przejrzystości i oczekujemy, że Komisja podejmie dalsze wysiłki w celu zapewnienia skutecznego zaradzenia obecnemu brakowi przejrzystości.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu i badań naukowych, powiedział:

- Komunikat Komisji jest pierwszym krokiem do zapewnienia silnej, strukturalnej odpowiedzi w zakresie strategicznej autonomii dla naszego kontynentu na przyszłość. Zapewniliśmy pierwszą, przemysłową fazę produkcji szczepionek, ale to nie wystarczy. Instytucje europejskie i państwa członkowskie muszą przewidywać nasze przyszłe potrzeby i dostosowywać produkcję szczepionek do przyszłych wariantów. Obecny kryzys uświadomił nam nasze zależności, zarówno technologiczne, jak i przemysłowe. Podkreślam potrzebę zmniejszenia naszej zależności od surowców i produktów; polityka przemysłowa UE musi stworzyć europejski potencjał w strategicznych obszarach. Pierwszym konkretnym rezultatem zaangażowania ze strony UE są szczepionki, dlatego też nalegamy na inwestowanie w innowacje. Horyzont Europa, najbardziej ambitny program badawczy na świecie, będzie miał w tej kwestii kluczowe znaczenie, dysponując 95 miliardami euro w ciągu siedmiu lat.

- Prosimy również Komisję, aby upewniła się, że firmy postępują uczciwie i wywiązują się ze swoich zobowiązań, kiedy otrzymały już wszelkie potrzebne im wsparcie, aby opracować i wyprodukować szczepionki. Należy ustanowić jasny harmonogram i konkretny plan, w jaki sposób zwiększyć produkcję, aby przyspieszyć strategiczną autonomię produkcji i zwiększyć dostawy w Europie, abyśmy latem mogli osiągnąć cel w postaci zaszczepienia 70% dorosłej populacji! W Europie istnieją zakłady, które powinny być w to w pełni zaangażowane; należy również zapewnić lepsze łączenie mocy produkcyjnych. Musimy także kontynuować badania i przygotować odpowiedź na nowe warianty wirusa; będzie to kolejne zagrożenie! Jakiekolwiek nowe opóźnienia w dziedzinie szczepień zwiększają ryzyko mutacji! W środku pandemii dramat ten dotyczy ludzi, a rozwiązania muszą być w zasięgu człowieka.

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja
NICA Dan
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności
Komunikat prasowy
Program „Cyfrowa Europa”: „Chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt” - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb