Podziel się:

Eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wezwali dziś do przyjęcia nowych, legalnych sposobów przyjazdu i pracy w UE, w tym instrumentów umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy. W perspektywie krótkoterminowej obejmuje to uzupełnienie instrumentów przyjętych w ramach podejścia sektorowego, takich jak dyrektywa w sprawie „niebieskiej karty”, a w perspektywie średnio- i długoterminowej ustanowienie szerszego zestawu przepisów dla osób pragnących przyjechać do UE w celu podjęcia pracy. Sprawozdanie, przygotowane przez eurodeputowaną S&D, Sylvie Guillaume, podkreśla również potrzebę zapewnienia większej liczby legalnych kanałów jako sposobu walki z wyzyskiem i z niepewnym zatrudnieniem, z jakimi mają do czynienia pracownicy migrujący.

Sylvie Guillaume, sprawozdawczyni ds. sprawozdania w sprawie nowych dróg legalnej migracji pracowników, powiedziała:

- Czy myślicie, że nasze społeczeństwa byłyby tak samo odporne w ciągu ostatniego roku bez pracowników opieki, personelu medycznego, sprzątaczek i personelu pomocniczego? Pracownicy migrujący stanowili znaczną część odważnych i oddanych kluczowych pracowników, którzy umożliwili funkcjonowanie podstawowych usług w tych trudnych czasach. Pandemia uwydatniła ogromny wkład, jaki pracownicy, a zwłaszcza pracownicy o niższych wynagrodzeniach, wnoszą każdego dnia do społeczeństwa. Udowodniła ona, że potrzebnych jest więcej unijnych, legalnych sposobów przybywania do UE i podejmowania w niej pracy. Podczas wychodzenia z pandemii pracownicy sezonowi i migrujący również odegrają ogromną rolę w odbudowie Europy. To dobra wiadomość, że w Parlamencie panuje powszechne poparcie dla nowych narzędzi legislacyjnych UE w zakresie legalnej migracji zarobkowej; teraz nadszedł czas, aby Komisja przedstawiła swoje wnioski w tej sprawie.

Javier Moreno Sánchez, negocjator Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie „niebieskiej karty”, powiedział:

- Przyjęcie zmienionej dyrektywy w sprawie „niebieskiej karty” jest priorytetem dla Grupy S&D, ale musimy pójść dalej, aby zapewnić, że oprócz instrumentu dla wysoko wykwalifikowanych pracowników istnieć będą również nowe, legalne kanały dla pracowników zatrudnionych na średnio i nisko płatnych stanowiskach pracy. Musimy mieć świadomość, że sami wysoko wykwalifikowani pracownicy migrujący nie rozwiążą problemu niedoborów siły roboczej, z jakimi mamy do czynienia. Nie chodzi jednak wyłącznie o wypełnienie luk na rynku pracy. Nowe ramy prawne, które obejmują niżej płatne zatrudnienie, zagwarantują sprawiedliwe standardy i mogą pomóc w zapobieganiu wyzyskowi pracowników migrujących. Wnioski Komisji powinny również dotyczyć problemu niepewnej pracy, do podejmowania której zmuszonych jest zbyt wielu migrantów przybywających do Europy.

Zaangażowani europosłowie

GUILLAUME Sylvie
GUILLAUME Sylvie
Head of delegation
Członek
Francja
MORENO SÁNCHEZ Javier
MORENO SÁNCHEZ Javier
Head of delegation
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi
Komunikat prasowy
Eurodeputowani głosują za zwiększeniem finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, walczących o nasze prawa, nasze wartości i sprawiedliwość
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem