Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska w sprawie emisji pochodzących z transportu morskiego, walka ze zmianami klimatu odniosła ważne zwycięstwo. Dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu ze strony Grupy S&D, przyjęliśmy wniosek w sprawie włączenia emisji z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), wysyłając jasny komunikat, zarówno do Komisji, jak i do Rady, że nie możemy dalej opóźniać włączenia sektora żeglugi do wysiłków UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Jytte Guteland, negocjatorka i koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, powiedziała:

- Wynik dzisiejszego głosowania stanowi ważne przesłanie. Musimy stworzyć zachęty i przepisy, służące temu, aby unijny sektor żeglugi został całkowicie zdekarbonizowany najpóźniej do roku 2050.

- Oczekuje się, że globalne emisje z transportu morskiego wzrosną do roku 2050 o 50%-250%, co nie jest zgodne z długofalowym celem w postaci neutralności klimatycznej.

- Chcemy włączyć sektor morski do systemu EU ETS, co pomoże zapewnić osiągnięcie niezbędnych redukcji emisji, a następnie dokonanie wyceny tych emisji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

- Transport morski jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza. Dlatego też Komisja powinna dokonać przeglądu odpowiednich przepisów do czerwca 2021 roku oraz przedstawić konkretne wnioski dotyczące problemu emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora żeglugi.

- Należy również utworzyć fundusz oceaniczny pochodzący z dochodów z ETS w celu poprawy efektywności energetycznej, inwestycji w technologie i infrastrukturę w celu dekarbonizacji sektora transportu morskiego, w tym w rozwój zrównoważonych paliw alternatywnych. Fundusz ten zostałby również wykorzystany do ochrony, odbudowy i lepszego zarządzania ekosystemami morskimi, dotkniętymi globalnym ociepleniem.  

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych