Podziel się:

Zatwierdzenie dzisiaj przez Parlament UE sprawozdania „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO” dostarcza Komisji ważnych wskazówek, dotyczących prac UE na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest sprawienie, aby Europa stała się neutralna dla klimatu najpóźniej do 2050 roku. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) to ważny mechanizm, który w ramach Europejskiego Zielonego Ładu będzie stymulował przemysł do inwestowania w ekologiczne rozwiązania oraz zapobiegał nieuczciwej konkurencji spoza UE.

Sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D, eurodeputowany Mohammed Chahim, powiedział:

- Potrzebujemy równych reguł gry. Jeśli chcesz, aby Twoje produkty trafiały na europejski rynek, musisz przestrzegać naszych standardów klimatycznych. Taki jest pierwszy cel tego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2: zmniejszenie globalnej emisji CO2.

- Jako socjaldemokraci domagamy się przejrzystych i przewidywalnych warunków, aby przemysł - w UE i poza nią - mógł się do tego dostosować i przygotować. Dlatego potrzebujemy stopniowej, ale szybkiej, etapowej rezygnacji z bezpłatnych uprawnień w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) po wprowadzeniu CBAM. Liczymy na to, że Komisja wyjaśni tę kwestię.

- Będziemy ciężko pracować w tym roku w celu przyjęcia wszystkich przepisów dotyczących klimatu z pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, aby zmniejszyć emisje o co najmniej 55% do 2030 roku, w tym wniosku legislacyjnego dotyczącego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Przesłanie jest jasne: chcemy, aby Komisja przedstawiła ambitny wniosek, który umieści UE po właściwej stronie historii, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland, powiedziała:

- UE jest największym na świecie importerem dwutlenku węgla; import netto towarów i usług do UE stanowi ponad jedną piątą krajowych emisji CO2 w Unii. Utrudnia to oczywiście naszą walkę ze zmianą klimatu i podważa ważne środki mające na celu zmniejszenie naszych emisji gazów cieplarnianych.

- Wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 może być brakującym elementem układanki w ramach wysiłków na rzecz redukcji emisji; może ono także zapewnić, że ​​odpowiedzialność za powstrzymanie zmian klimatycznych spoczywać będzie również na innych podmiotach spoza UE.

- Chodzi o to, aby Europa zademonstrowała swoje przywództwo i postąpiła właściwie.

- CBAM, zamiast być ukrytym narzędziem do wzmacniania protekcjonizmu, nieuzasadnionej dyskryminacji lub ograniczeń, może okazać się wielkim atutem dla klimatu, jak również silnym bodźcem ekonomicznym do rozwoju metod produkcji o mniejszym śladzie węglowym oraz pobudzania inwestycji w innowacje i nowe technologie. Komisja powinna rozważyć to przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku legislacyjnego w tej sprawie.

Zaangażowani europosłowie

CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności