Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś ponadpartyjnej większości w sprawie przyjęcia nowej strategii przemysłowej UE, mającej na celu wsparcie odbudowy europejskiej gospodarki, poważnie dotkniętej przez pandemię Covid-19. Przyjęta dzisiaj rezolucja, której autorem jest eurodeputowany S&D, Carlo Calenda, przedstawia wnioski zapewniające uczciwe i sprawiedliwe społecznie przejście na gospodarkę ekologiczną i cyfrową, w tym na przykład programy w zakresie przekwalifikowania pracowników i wspierania tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy.

 

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu, powiedział:

- Przyjmujemy z zadowoleniem zapowiedź przewodniczącej Von der Leyen, dotyczącą przeglądu strategii przemysłowej. Covid-19 głęboko zmienił naszą ekonomię i w dramatyczny sposób wpłynął na pracowników i systemy przemysłowe. Nalegamy na to, aby nowa europejska polityka przemysłowa musiała przyczynić się do powstania bardziej konkurencyjnego i odpornego przemysłu w obliczu globalnych wstrząsów, wspierając reintegrację łańcuchów wewnątrz UE i zwiększając europejską produkcję strategiczną, taką jak produkty medyczne i farmaceutyczne, a także wyroby, sprzęt i materiały medyczne. Badania i innowacje oraz cyfryzacja europejskiego przemysłu powinny być priorytetem, aby był on przygotowany na przyszłe globalne wyzwania.

 

Eurodeputowany Carlo Calenda, autor sprawozdania w sprawie strategii przemysłowej, powiedział:

- Pracowaliśmy nad tym dokumentem przez ponad rok z wielką pasją i determinacją, od samego początku przyjmując otwarte podejście. Cieszę się z tego wyniku, który pokazuje, że Parlament Europejski zdecydowanie popiera szybkie opracowanie strategii przemysłowej UE, której zbyt długo brakowało. Sprawozdanie to ma na celu przedstawienie konkretnych środków mających na celu wzmocnienie przemysłu europejskiego poprzez zapewnienie, że będziemy dysponowali praktycznymi narzędziami w celu szybkiej odbudowy oraz właściwego zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi wyzwaniami związanymi z dwojaką, zieloną i cyfrową transformacją.

- Aby wymienić tylko kilka przykładów, chcemy natychmiastowego wsparcia dla dokapitalizowania przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w celu zapewnienia integracji i funkcjonowania jednolitego rynku. Żądamy również zrównoważonego przeglądu przepisów dotyczących pomocy państwa, aby promować inwestycje w transformację cyfrową i ekologiczną oraz przeglądu przepisów w sprawie konkurencji, aby zwiększyć globalną konkurencyjność unijnego przemysłu. Niezbędne są również środki wspierające wzajemność w dostępie do rynku z krajami trzecimi oraz zapewniające uczciwe warunki międzynarodowej konkurencji, a jednocześnie chroniące strategiczne przemysłowe łańcuchy wartości. Konieczne są także środki socjalne, aby zarządzać ryzykiem związanym z dwojaką transformacją w dziedzinie rynku pracy i spójności regionalnej, koncentrujące się na inwestycjach w kapitał ludzki, tworzeniu nowych miejsc pracy i eliminowaniu nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

 

Uwaga dla wydawców:

Grupa S&D przyjęła już stanowisko w sprawie długoterminowej strategii przemysłowej UE. Z pełnym dokumentem można się zapoznać tutaj.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
CALENDA Carlo

CALENDA Carlo

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D zagwarantowała 95,5 mld euro na badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa”