Podziel się:

Socjaliści i Demokraci będą dzisiaj głosować za rezolucją wzywającą Komisję Europejską do przyspieszenia stosowania nowego mechanizmu, uzależniającego dostęp do unijnych funduszy od przestrzegania praworządności i podstawowych wartości UE. To nowe narzędzie weszło w życie 1 stycznia, po trudnych negocjacjach z państwami członkowskimi i jest obecnie prawnie wiążące.

W świetle starań Polski i Węgier, zmierzających do stwierdzenia nieważności tego nowego rozporządzenia, Parlament Europejski potwierdza, że ​​będzie bronił ważności nowego mechanizmu przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz zażąda przeprowadzenia przyspieszonej procedury. W rezolucji Parlamentu Europejskiego powtórzono jednak, że skargi wniesione do Trybunału Sprawiedliwości nie mogą mieć skutku zawieszającego.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, która negocjowała rozporządzenie w sprawie warunkowości w zakresie praworządności i rezolucję w imieniu Grupy S&D, powiedziała:

- Mechanizm warunkowości w zakresie praworządności jest jednym z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych rozporządzeń UE. Jest on efektem zaciętej walki. Teraz przyszedł czas, aby go w pełni wykorzystać, ponieważ rządy Polski i Węgier nie zrezygnowały niestety z działań na rzecz podważania demokracji i praworządności. Ich ataki na niezależnych sędziów, dziennikarzy i mniejszości trwają w dalszym ciągu, a jak przekonaliśmy się o tym w przeszłości, wysiłki UE jak do tej pory okazały się nieskuteczne.

- Jestem świadoma tego, że Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi, dotyczącymi stosowania tego nowego mechanizmu. Chociaż Parlament Europejski nie jest przekonany, że są one konieczne, domagamy się tego, aby wytyczne te zostały przyjęte jak najszybciej, nie później niż do 1 czerwca 2021 roku. Komisja musi nas przede wszystkim zapewnić, że wytyczne te nie zmienią tego, co zostało uzgodnione. Potrzebujemy efektywnego i skutecznego mechanizmu! W szczególności kładziemy nacisk na jego szeroki zakres, który - zgodnie z żądaniem Parlamentu - obejmuje nie tylko podstawowe wartości określone w art. 2 traktatu, ale także naruszenia niezawisłości sądów i oszustwa podatkowe.

- Jeśli Komisji nie uda się podjąć działań, Parlament rozważy, czy podjąć w tej sprawie kroki prawne przeciwko Komisji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi
Komunikat prasowy
Eurodeputowani głosują za zwiększeniem finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, walczących o nasze prawa, nasze wartości i sprawiedliwość
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem