Opublikowane:
Podziel się:

W dniu dzisiejszym na zgromadzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego debatowano nad tym, jak uniknąć dalszej zmiany klimatu. Na sali obecnych było 60 młodych Europejczyków i Europejek, reprezentujących ruch Młodzi dla Klimatu, który powstał z inicjatywy Grety Thunberg w sierpniu zeszłego roku.

Jutro Parlament zagłosuje nad strategiczną i długofalową wizją europejskiej gospodarki: zasobnej, nowoczesnej, konkurencyjnej oraz neutralnej dla klimatu. Socjaliści i Demokraci zawarli we własnej rezolucji konkretne propozycje, które mają pomóc osiągnąć neutralność emisyjną gazów cieplarnianych najszybciej, jak to możliwe, a najpóźniej do 2050 roku.

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, powiedział:

- Setki tysięcy młodych Europejczyków przyłączyły się do ruchu przeciwko zmianie klimatu „Piątki dla przyszłości” – 60 z nich było obecnych na naszej dzisiejszej debacie w Parlamencie Europejskim. To ci młodzi ludzie powinni byli przemówić do Parlamentu, Komisji i Rady. Niestety konserwatyści, liberałowie i prawica nie chcieli o tym słyszeć. Nie pozwolili na zaproszenie Grety Thunberg i wygłoszenie przez nią mowy do plenum. My jednak słyszymy tych młodych i rozumiemy, że chcą szybkiej reakcji. Zapoczątkowali oni społeczną rewolucję, do której chcemy się przyłączyć. Walczymy o zrównoważoną przyszłość Europy i całego świata. 

  • Nie ma tanich odpowiedzi – musimy zacząć od zmiany zarządzania gospodarką w UE. Nasze inwestycje powinny być zrównoważone. Trzeba zamienić pakt stabilności i wzrostu na pakt zrównoważoności, w ten sposób będziemy mogli mierzyć nie tylko wzrost makroekonomiczny, ale również, i przede wszystkim, dobrostan ludzki i zrównoważoność ekologiczną. Obecny system wyczerpuje nasze zasoby z korzyścią dla zaledwie garstki obywateli. To musi się skończyć! 

 

  • Musimy upewnić się, że to istotne przejście do bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego i społecznego nie doprowadzi do tego, że niektórzy pozostaną w tyle. Dlatego też nasza Grupa przedstawiła konkretną strategię dla postępowego zrównoważonego społeczeństwa.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zrównoważoności, europosłanka Kathleen Van Brempt, powiedziała:

- Wyniki badań naukowych przekazane nam przez ONZ ukazują, że aby dać sobie szansę na utrzymanie temperatury globalnej poniżej 1,5 °C do roku 2100, Unia musi dążyć do osiągnięcia neutralnej emisyjności gazów cieplarnianych w najwcześniejszym możliwym terminie i nie później niż do 2050 roku.

  • Jako globalny lider musimy zademonstrować, że mamy właśnie okazję do skierowania kursu na zrównoważoność gospodarczą, ekologiczną i społeczną. To szansa na przywrócenie obywatelom miejsca w centrum modelu gospodarczego i usunięcie z piedestału wzrostu makroekonomicznego, jak też na wyrażenie solidarności nie tylko z regionami i populacjami, które najbardziej ucierpią w wyniku globalnego ocieplenia, ale też z przyszłymi pokoleniami. Według Europejskiej Agencji Środowiska połowa zamieszkanych obszarów UE zostanie dotknięta jeszcze przed 2030 rokiem drastycznym niedoborem wody, natomiast katastrofy związane z pogodą mogą stać się doświadczeniem dwóch trzecich przyszłych pokoleń Europy.

 

  • Nie ma czasu do stracenia. Każdy ma do odegrania rolę w tej transformacji – liczymy na organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, związki zawodowe, regiony, miasta i społeczności, jak też na obywateli, zwłaszcza młodzież! Musimy zainicjować szeroko zakrojoną debatę poza instytucjami unijnymi, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, ale również parlamentów krajowych i sektora biznesu. Wzywamy państwa członkowskie do tego samego – aby zaczęły występować z wnioskami poparcia planu doprowadzenia do neutralności emisyjnej gazów cieplarnianych do roku 2050, w ramach debaty nad przyszłością Europy na specjalnym szczycie UE w Sibiu 9 maja.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D