Published:
Share:

W dniu dzisiejszym na zgromadzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego debatowano nad tym, jak uniknąć dalszej zmiany klimatu. Na sali obecnych było 60 młodych Europejczyków i Europejek, reprezentujących ruch Młodzi dla Klimatu, który powstał z inicjatywy Grety Thunberg w sierpniu zeszłego roku.

Jutro Parlament zagłosuje nad strategiczną i długofalową wizją europejskiej gospodarki: zasobnej, nowoczesnej, konkurencyjnej oraz neutralnej dla klimatu. Socjaliści i Demokraci zawarli we własnej rezolucji konkretne propozycje, które mają pomóc osiągnąć neutralność emisyjną gazów cieplarnianych najszybciej, jak to możliwe, a najpóźniej do 2050 roku.

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, powiedział:

- Setki tysięcy młodych Europejczyków przyłączyły się do ruchu przeciwko zmianie klimatu „Piątki dla przyszłości” – 60 z nich było obecnych na naszej dzisiejszej debacie w Parlamencie Europejskim. To ci młodzi ludzie powinni byli przemówić do Parlamentu, Komisji i Rady. Niestety konserwatyści, liberałowie i prawica nie chcieli o tym słyszeć. Nie pozwolili na zaproszenie Grety Thunberg i wygłoszenie przez nią mowy do plenum. My jednak słyszymy tych młodych i rozumiemy, że chcą szybkiej reakcji. Zapoczątkowali oni społeczną rewolucję, do której chcemy się przyłączyć. Walczymy o zrównoważoną przyszłość Europy i całego świata. 

  • Nie ma tanich odpowiedzi – musimy zacząć od zmiany zarządzania gospodarką w UE. Nasze inwestycje powinny być zrównoważone. Trzeba zamienić pakt stabilności i wzrostu na pakt zrównoważoności, w ten sposób będziemy mogli mierzyć nie tylko wzrost makroekonomiczny, ale również, i przede wszystkim, dobrostan ludzki i zrównoważoność ekologiczną. Obecny system wyczerpuje nasze zasoby z korzyścią dla zaledwie garstki obywateli. To musi się skończyć! 

 

  • Musimy upewnić się, że to istotne przejście do bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego i społecznego nie doprowadzi do tego, że niektórzy pozostaną w tyle. Dlatego też nasza Grupa przedstawiła konkretną strategię dla postępowego zrównoważonego społeczeństwa.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zrównoważoności, europosłanka Kathleen Van Brempt, powiedziała:

- Wyniki badań naukowych przekazane nam przez ONZ ukazują, że aby dać sobie szansę na utrzymanie temperatury globalnej poniżej 1,5 °C do roku 2100, Unia musi dążyć do osiągnięcia neutralnej emisyjności gazów cieplarnianych w najwcześniejszym możliwym terminie i nie później niż do 2050 roku.

  • Jako globalny lider musimy zademonstrować, że mamy właśnie okazję do skierowania kursu na zrównoważoność gospodarczą, ekologiczną i społeczną. To szansa na przywrócenie obywatelom miejsca w centrum modelu gospodarczego i usunięcie z piedestału wzrostu makroekonomicznego, jak też na wyrażenie solidarności nie tylko z regionami i populacjami, które najbardziej ucierpią w wyniku globalnego ocieplenia, ale też z przyszłymi pokoleniami. Według Europejskiej Agencji Środowiska połowa zamieszkanych obszarów UE zostanie dotknięta jeszcze przed 2030 rokiem drastycznym niedoborem wody, natomiast katastrofy związane z pogodą mogą stać się doświadczeniem dwóch trzecich przyszłych pokoleń Europy.

 

  • Nie ma czasu do stracenia. Każdy ma do odegrania rolę w tej transformacji – liczymy na organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, związki zawodowe, regiony, miasta i społeczności, jak też na obywateli, zwłaszcza młodzież! Musimy zainicjować szeroko zakrojoną debatę poza instytucjami unijnymi, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, ale również parlamentów krajowych i sektora biznesu. Wzywamy państwa członkowskie do tego samego – aby zaczęły występować z wnioskami poparcia planu doprowadzenia do neutralności emisyjnej gazów cieplarnianych do roku 2050, w ramach debaty nad przyszłością Europy na specjalnym szczycie UE w Sibiu 9 maja.

MEPs Involved

BULLMANN Udo
President
S&D Group president
Niemcy
VAN BREMPT Kathleen
Vice-president
Sustainable Development
Belgia

S&D Press contact

MARTIN DE LA TORRE Victoria
Political Advisor
Hiszpania

Related News

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjęła pojawienie się Grety Thunberg w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Rady Europejskiej w uczynienie celów zrównoważonego rozwoju priorytetem Europy

Komunikat prasowy

W poniedziałek w Lizbonie Udo Bullmann i António Costa będą promować ideę zrównoważonej Europy