Podziel się:

Grupa S&D apeluje do Komisji Europejskiej i Rady UE o ułatwienie produkcji bezpiecznej szczepionki, która będzie dostępna i rozprowadzana w sposób szybki, równy, dostępny i przystępny cenowo dla wszystkich. Pandemia Covid-19 wyraźnie pokazała potrzebę nie tylko wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich, ale także lepszej koordynacji i solidarnego europejskiego podejścia, które mogłoby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i zlikwidować krajowe niedociągnięcia w tej dziedzinie. Wzywamy również UE, aby dołożyła wszelkich starań, żeby pomóc w znalezieniu realnych rozwiązań w zakresie szybkiej produkcji i szerokiej dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19 i powiązanych produktów medycznych w krajach rozwijających się, które doświadczają katastrofalnych skutków gospodarczych i społecznych, a także, aby pomóc im przejść do odpornej na wstrząsy odbudowy gospodarki. Nikt, a zwłaszcza najsłabsze społeczności na całym świecie, nie mogą pozostać w tyle.

 

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

 

- Europa była jednym z pierwszych i najbardziej dotkniętych wirusem Covid-19 regionów na świecie. Teraz, kiedy, jak się wydaje, szczepionka jest w zasięgu ręki, cały świat patrzy na Europę, czy będzie w stanie dochować przejrzystości, dokładności i sprawiedliwości w czasie przyszłej, bardzo delikatnej fazy dystrybucji.

 

- Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem najnowsze wiadomości, napływające z Europejskiej Agencji Leków na temat tego, że pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 może zostać zatwierdzona wcześniej niż oczekiwano.

 

- Możemy być dumni z faktu, że proces zatwierdzania przebiegł szybko bez uszczerbku dla bezpieczeństwa szczepionki. Wciąż przeżywamy kryzys zdrowotny i pilnie potrzebujemy rozwiązań. Jednocześnie musimy jednak zagwarantować dostateczną przejrzystość w kwestii przyszłych kroków, aby zapewnić pełne zaufanie obywateli UE do całego procesu.

 

- Obecnie ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie rozprowadziły szczepionki w uczciwy i sprawiedliwy sposób, aby zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia, w szczególności w odniesieniu do osób z grup ryzyka. Ta pandemia wyraźnie pokazała, że ​​europejskie państwa członkowskie muszą przyjąć wspólną odpowiedzialność i współpracować ze sobą w skoordynowany sposób, aby osiągnąć postęp w tej kwestii. To kluczowy czas dla UE, aby wspólnie i ostatecznie pokonać tego wirusa Covid-19.

 

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann, powiedział:

 

- Niektóre obszary świata zostały z pewnością dotknięte pandemią Covid-19 w silniejszy sposób, niż inne, ale z natury tej choroby wynika, iż musimy przeciwdziałać jej na poziomie globalnym, jeśli naprawdę chcemy ją pokonać.

 

- Produkowane obecnie szczepionki muszą być dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać. Nie powinniśmy pozwolić na to, aby lwia część przewidywalnej produkcji szczepionek została wykupiona przez uprzywilejowane, bogate części świata. Byłby to błąd moralny i medyczny. Dlatego też apelujemy do producentów szczepionek o zwiększenie produkcji i przyznanie licencji innym producentom, a także ich zakładom.

 

- Zwracamy się również do Komisji Europejskiej o ocenę możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami WTO, gdyby największe koncerny farmaceutyczne nie były skłonne działać w interesie naszych obywateli i wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na całym świecie.

 

- Unia Europejska musi przeznaczyć więcej środków na ACT Accelerator (globalną współpracę w celu przyspieszenia rozwoju, produkcji i równego dostępu do nowej diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko COVID-19), aby wzmocnić wszystkie jego filary: diagnostykę, terapię i szczepionki. Zaopatrzenie medyczne i sprzęt ratunkowy muszą być dostępne wszędzie tam, gdzie potrzebują ich ludzie.

 

- Globalne Południe musi mieć realny dostęp do niedrogich szczepionek za pośrednictwem COVAX bez konieczności wykupywania ich z rynku przez kraje zachodnie i gromadzenia zapasów. Zbędne dawki szczepionki należy zastosować w innych krajach.

 

- Unia Europejska musi zobowiązać się do zastosowania swoich nadwyżek dawek w krajach o niskich dochodach, aby uniknąć marnowania tych zasobów i narażania życia większej liczby ludzi na całym świecie.

 

- Wyeliminowanie Covid-19 jest wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła w ramach globalnej solidarności. Zabezpieczenia przed tym zagrożeniem nie można kupić tylko dla niektórych; dla innych także nie może go zabraknąć.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D do prezesów firm farmaceutycznych: Dostarczajcie szczepionki, a nie kiepskie wymówki!

Komunikat prasowy

Grupa S&D reaguje na wniosek Komisji w sprawie strategii dotyczącej szczepień: „Pandemia jeszcze się nie skończyła. Musimy przygotować się na przyszłe wyzwania!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Od produktów wycofanych z użytku do zrównoważonej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia odbudowy społecznej i gospodarczej po pandemii Covid-19