Podziel się:

Eurodeputowani postawili na kandydatkę, popieraną przez Grupę S&D, Emily O'Reilly, przedłużając jej mandat Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Grupa S&D oczekuje współpracy z Emily O'Reilly oraz kontynuowania ważnej pracy na rzecz poprawy jakości instytucji UE dla europejskich obywateli w otwarty i przejrzysty sposób.

Jude Kirton-Darling, rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Petycji powiedziała:

- Eurodeputowani ponownie wybrali dzisiaj Emily O'Reilly na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym tygodniu Grupa S&D postanowiła poprzeć Emily O'Reilly ze względu na jej kompetencje i doświadczenie, a także na odwagę i duże doświadczenie w podejmowaniu decyzji w ramach swojej instytucji. Od czasu wyboru Emily O'Reilly w 2014 roku Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich osiągnęło konkretne wyniki w ważnych kwestiach, które są szczególnie bliskie naszym sercom, takich jak likwidacja bezpłatnych staży. Poprawiła ponadto przejrzystość unijnych instytucji i zwiększyła ogólne zaufanie do UE. Eurodeputowani zasygnalizowali dziś swoje zaufanie do Emily O'Reilly; nasza Grupa oczekuje na współpracę z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich w ciągu najbliższych pięciu lat w ramach kluczowej pracy nad tym, aby UE stała się bardziej otwarta i dostępna dla wszystkich unijnych obywateli.

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D protestuje przeciwko barbarzyńskiemu ograniczeniu aborcji w Polsce!

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nie podejmując działań w zakresie wzajemności wizowej, Komisja zawodzi obywateli UE