Nasze najnowsze publikacje

Publikacja

Sustainable Equality - Analysis of the impact of the 110 policy recommendations issued as part of the first ICSE report on EU policy

To conclude its first project cycle, the Independent Commission for Sustainable Equality (ICSE) published a first policy report in November 2018. The

Publikacja

Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap

The COVID-19 pandemic breakout caused both a health and socio-economic crisis that caught the world and its leaders by surprise. As part of national

Publikacja

A new EU long-term industrial strategy - A proposal by the Socialists and Democrats

The Covid-19 crisis has underlined the fallacies of our system and the vulnerabilities of our industry and the need to rebuild sustainably by using

Publikacja

S&D position paper on European Education Area: our reality for 2025

European Education Area: Our reality by 2025 In line with article 14 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, education is a

Publikacja

Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework

The S&D Group proposes that new own resources, stemming from measures addressing the protection of the environment and the promotion of a fairer and

Publikacja

Back on track – S&D policy paper on the recovery of tourism

Travel restrictions caused by the outbreak of the coronavirus pandemic have severely affected the tourism industry1, an industry which directly and

Publikacja

S&D Paper on the EU's constitutional future: towards a stronger political union

This paper reflects the position of the S&D Group, as the most progressive and pro-European family in the European Parliament, on the constitutional

Publikacja

Pandemia Covid-19: Plan naprawczy Grupy S&D w zakresie demokracji i praw podstawowych

Podczas, gdy świat stara się spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 przy użyciu znacznych i restrykcyjnych środków społecznych, Socjaliści

Publikacja

Europejska unia zdrowia - Zwiększenie kompetencji ue w kwestii zdrowia - walka z covid-19 i spojrzenie w przyszłość

Prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego jest podstawowym prawem człowieka. Każdy człowiek, bez dyskryminacji, ma prawo do dostępu do nowoczesnej i

Publikacja

Plan Grupy S&D: Naprawa gospodarcza, społeczna i ekologiczna w Unii Europejskiej

Stawienie czoła bezpośrednim skutkom gospodarczym i społecznym pandemii, a także przygotowanie zrównoważonej, wspólnej przyszłości oraz wspólnej