Podziel się:

S&D Conference: Climate / Environmental Refugees - Towards a possible International definition.

Please register here by Thursday 17 May 2018 at 18h00.

  •     Climate change, itsrole on displacementof population and humanitarian crises
  •     The nexus of climate change and conflict development 
  •     The need for an international definition for environmental/climate refugees

The full programme is attached below.

Interpretation will be provided in EN FR ES DE IT.

Galeria mediów

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ataki konserwatywnych rządów na wolność mediów osłabiają demokrację w UE

Komunikat prasowy

Włączenie społeczne i równe szanse przynoszą korzyści całemu społeczeństwu

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”