Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś głosowaniu w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych w celu ustanowienia Programu InvestEU - jednolitej struktury obejmującej wiele unijnych programów finansowania. InvestEU przyspieszy tworzenie nowych miejsc pracy i będzie wspierał inwestycje i innowacje w UE, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i elastyczności oraz uproszczenia funduszy UE. Ma on na celu zmobilizowanie 650 miliardów euro dodatkowych inwestycji w latach 2021-2027. Fundusz InvestEU będzie wspierać inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę; badania, innowacje i cyfryzację; MŚP, a także inwestycje społeczne i umiejętności.

 

Eurodeputowany S&D, Roberto Gualtieri, współsprawozdawca Parlamentu w sprawie InvestEU i przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych w Parlamencie Europejskim powiedział:

 

- Przyjęliśmy dzisiaj dobry tekst, który stanowi ważny krok w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy oraz zmobilizowania inwestycji w celu wspierania wzrostu gospodarczego i poprawy spójności.

 

- Z racji tego, że inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, badania i innowacje są nadal niewystarczające, program InvestEU będzie służył dalszej poprawie pozytywnych doświadczeń Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), pomagając zapewnić strategiczne i długoterminowe korzyści kluczowym obszarom, które są niedofinansowane; w ten sposób dowiedzie on, że jest potężnym instrumentem poprawy konkurencyjności i konwergencji społeczno-gospodarczej Unii.

 

- Zagwarantowaliśmy, że fundusz InvestEU będzie wspierać infrastrukturę społeczną i programy, a także projekty, które są opłacalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Program ten powinien w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania dla MŚP, sektora kulturalnego i kreatywnego oraz na działania związane z klimatem.

 

Negocjatorka Grupy S&D ds. Programu InvestEU i koordynatorka ds. budżetu, eurodeputowana Eider Gardiazábal Rubial powiedziała:

 

- Grupa S&D dążyła do stworzenia prawdziwego publicznego planu inwestycyjnego, mającego na celu ożywienie europejskich gospodarek. EFIS był pierwszym sukcesem. Przyszedł czas na odnowioną strategię UE, dotyczącą planowania inwestycji długoterminowych. InvestEU to nowy krok, który poprowadzi nasze gospodarki w dobrym kierunku.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE