Podziel się:

W ramach debaty na temat stanu Unii podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Europa znajduje się na rozdrożu. Wiatr zmian na rzecz zreformowanej i wzmocnionej Europie wieje silnie, uderzając w mury tych, którzy pracują nad demontażem Europy. Musimy wykorzystać ten moment, aby radykalnie zmienić Europę i przybliżyć ją do rzeczywistości potrzeb ludzi.

- Europejczycy chcą wiedzieć, co Europa może dla nich zrobić. W jaki sposób Europa może poprawić warunki pracy i wynagrodzenia, w jaki sposób Europa może pomóc młodym ludziom znaleźć godziwą pracę, czy też zapewnić wsparcie, jeśli ktoś stanie się bezrobotny.

- Jako Europejscy Socjaliści i Demokraci apelujemy do Junckera i Komisji Europejskiej o osiągnięcie prawdziwych wyników w sprawie gwarancji dla młodzieży i nowej gwarancji dla dzieci, a także sprawiedliwej i równej płacy za taką samą pracę. Najważniejszym priorytetem musi być walka z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi, poczynając od wielkich wielonarodowych korporacji, które mają obowiązek płacić podatki dokładnie tak samo, jak robią to obywatele UE. Musi to mieć miejsce w przypadku, gdy korporacje te osiągają zyski, które nie są sztucznie przenoszone do rajów podatkowych. Dochody te mogą przyczynić się do zwiększenia „zasobów własnych” budżetu UE, który musi zostać zwiększony.

- Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że Juncker docenia równowagę między państwami członkowskimi UE; Europa wielu prędkości nie jest zrównoważoną opcją! Zapewnijmy strefie euro prawdziwego ministra finansów, odpowiedzialnego przed Parlamentem Europejski oraz odpowiednią zdolność fiskalną, która powinna być wykorzystana na rzecz wzrostu gospodarczego i rozwoju. Europa z pewnością nie potrzebuje swego rodzaju stróża, pilnującego linii „trojki”.

- Obywatele oczekują również, że przyjmiemy prawdziwe europejskie podejście do kryzysu migracyjnego. Musimy patrzeć na Afrykę nie tylko jako na kontynent problemów, ale także jako na kontynent możliwości, które można rozwijać i wspierać w ramach prawdziwego partnerstwa. To nowe podejście, które dba o ludzi, a zwłaszcza o dzieci pozbawione opieki, zamiast widzenia ich jedynie jako suchych liczb. Należy utworzyć legalne kanały w celu zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludźmi. Moja Grupa nigdy nie poprze reformy rozporządzenia dublińskiego, która nie usunie zasady pierwszego kraju przybycia.

- Ludzie pragną widzieć, że demokracja i rządy prawa są przestrzegane, a nie zagrożone przez rządy na Węgrzech i w Polsce. Z zadowoleniem przyjmujemy słowa Junckera na ten temat i apelujemy do Komisji o podjęcia w razie potrzeby działań w tej sprawie. Orzeczenia ETS należy szanować i stosować.

- I wreszcie reforma zarządzania UE. Prawdziwym problemem jest przeważający ciężar Rady i szkodliwe stosowanie systemu głosowania jednomyślnego. Musimy przełamać tabu. Musimy zmienić dominującą rolę Rady i zwiększyć stosowanie systemu głosowania większością głosów. Tylko dzięki rzeczywistej demokratyzacji równowagi instytucjonalnej oraz wzmocnieniu roli Parlamentu będziemy mogli wreszcie zapewnić, że Europa będzie w stanie sprostać stojącym przed nią wyzwaniom.

- W taki sam sposób wspólny przewodniczący Komisji i Rady Europejskiej - wybierany przez Parlament przy pomocy systemu „Spitzenkandidaten” (kandydaci pierwsi na listach partyjnych) - mógłby pomóc uczynić UE bardziej demokratyczną i przejrzystą.


Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia posunięcie Chin mające na celu wzmocnienie kontroli nad Hongkongiem