Opublikowane:
Podziel się:

Eurodeputowani S&D wezwali dziś do odrzucenia zasady wydatkowania nie więcej niż 1% europejskiego PKB na budżet UE. Apel w tej sprawie został wygłoszony przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu nad rezolucją w sprawie przyszłości finansów UE.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D i autorka rezolucji w tej sprawie, Isabelle Thomas, powiedziała:

- Niniejsza rezolucja wzywa do przyjęcia rzeczywistych ambicji w kwestii przyszłości Unii. Pragniemy wzmocnić budżet UE po roku 2020, abyśmy mogli stawić czoła wielu wyzwaniom, z jakimi mamy do czynienia w Europie. Musimy wreszcie usunąć arbitralny pułap wydatków w wysokości zaledwie 1% europejskiego PKB na budżet UE. Musimy także znaleźć nowe sposoby finansowania budżetu UE, opierające się w mniejszym stopniu na wkładach państw członkowskich, a w większym stopniu na prawdziwych zasobach własnych. Te nowe fundusze powinny pochodzić z szeregu różnych środków, takich jak podatek od transakcji finansowych, podatek od przedsiębiorstw międzynarodowych lub podatek od emisji dwutlenku węgla w granicach Europy.

- Teraz wzywamy Komisję do przedstawienia wniosku zgodnie z wnioskami Parlamentu. Jeśli nie potraktujemy poważnie kwestii właściwego finansowania budżetu UE, stworzymy zagrożenie dla przyszłości Unii. Socjaliści i Demokraci są na pierwszej linii tej finansowej walki.

 

Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu UE, powiedziała:

- Rządy krajowe wzywają UE do podejmowania kolejnych zadań, od odpowiedzi na kryzys migracyjny po walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Polityki te mogą być skuteczne tylko wówczas, jeśli będziemy dysponowali odpowiednimi do tego środkami dostępnymi w budżecie UE. Parlament Europejski oświadczył dziś wyraźnie, że jeśli chcemy być ambitni w kwestii tego, co może osiągnąć UE, musimy być realistyczni w kwestii jej finansowania. W niniejszym sprawozdaniu domagamy się specjalnego budżetu dla strefy euro, a także zwiększonych funduszy i elastyczności, tak abyśmy mieli możliwość skutecznego reagowania na nowe priorytety i wyzwania, jakie się pojawią.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Szybka poprawka CRR: Nowe przepisy zmuszą banki do wpompowania pieniędzy w realną gospodarkę

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej