Podziel się:

Po 18 miesiącach śledztwa, przesłuchań i misji informacyjnych w sprawie Panama Papers, Parlament Europejski przedstawił dziś ponad 200 zdecydowanych, konkretnych zaleceń dotyczących walki z międzynarodowym unikaniem opodatkowania, oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Obejmują one wiele postępowych wniosków, takich jak rezygnacja z zasady jednomyślności podejmowania decyzji w zakresie polityki podatkowej oraz wprowadzenie sankcji wobec tych, którzy działają w rajach podatkowych. Socjaliści i Demokraci wyrażają jednak ubolewanie z powodu tego, że ich wnioski w sprawie sporządzenia listy unijnych rajów podatkowych w UE, podobnej do listy dla krajów trzecich zatwierdzonej przez ministrów finansów UE oraz wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatkowej od osób prawnych, nie przeszły z powodu opozycji ze strony prawicowych eurodeputowanych.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D i współautor sprawozdania komisji śledczej ds. Panama Papers, Jeppe Kofod powiedział:

 

- Afera Panama Papers ujawniła, że globalna, skorumpowana elita polityków, celebrytów i wielkich firm może postawić się ponad wszelkimi przepisami podatkowymi. Wiele z tych osób korzystało z doradców podatkowych, aby unikać płacenia podatków, ukrywać pieniądze lub brać udział w praniu pieniędzy i innych przestępczych działaniach.

 

- Jest to głęboko szkodliwe dla naszej demokracji i zaufania ludzi. Musimy działać w imieniu naszych obywateli, aby posprzątać bałagan, który ujawniła afera Panama Papers. Nasze wnioski są jasne. Prawodawstwo UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nie zostało należycie wdrożone przez państwa członkowskie ani wyegzekwowane przez Komisję Europejską. UE jest zaangażowana w chore równanie w dół w kwestii podatków; nie zostało też wdrożone nasze własne, unijne prawodawstwo.

 

- Domagamy się większej przejrzystości podatkowej oraz położenia kresu tajemnicy i rajom podatkowym. Rada ministrów finansów musi otworzyć swoje zamknięte i sekretne grupy robocze. Musi ona być odpowiedzialna przed ludźmi za swoje działania i ich brak. Kraje blokujące postęp w kwestii podatków, muszą zostać wskazane i zawstydzone. Doradcom podatkowym muszą grozić prawdziwe sankcje, jeśli będą oni zaangażowani w nielegalne działania.

 

- Nadszedł czas na podjęcie działań. Chcemy położenia kresu równaniu w dół w kwestii podatków w UE. Parlament jest jednak podzielony w kwestii środków służących osiągnięciu postępów w polityce podatkowej. Na przykład wniosek w sprawie wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatku od osób prawnych przepadł w wyniku bardzo wyrównanego głosowania.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. komisji śledczej ds. Panama Papers, eurodeputowany Peter Simon powiedział:

 

- Nasza praca pokazuje, że lista niedociągnięć jest długa i obejmuje takie kwestie jak niewystarczająca współpraca między państwami członkowskimi UE, chroniczne niedofinansowanie i brak zasobów ludzkich w organach nadzoru, a także niedostateczne wdrażanie i stosowanie przepisów i sankcji. Te niedociągnięcia należy jak najszybciej wyeliminować.

 

- Sprawozdanie końcowe jest jedynie obrazem dzisiejszej sytuacji i stale pojawiają się nowe przypadki i fakty w kwestii prania brudnych pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Przypadki te należy również dokładnie zbadać. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że inne grupy również podzielają nasz apel dotyczący utworzenia specjalnej komisji ds. Paradise Papers oraz na dłuższą metę - utworzenia stałej struktury, która pozwoliłaby na kontynuowanie dochodzeń i utrzymywanie presji na państwa członkowskie.

 

Główne zalecenia Grupy S&D:

 

•           publiczna sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje (CBCR), ponieważ przejrzystość jest kluczowym elementem walki z unikaniem płacenia podatków oraz zapewnia odpowiedzialność i rozliczalność wielonarodowych firm

•           pełna, wspólna, skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB), aby zapewniać, że zyski zostaną opodatkowane tam, gdzie tworzona jest wartość ekonomiczna

•           rezygnacja z zasady jednomyślności, która blokowała wiele reform podatkowych w UE i stosowanie zwykłej procedury legislacyjnej przy wykorzystaniu art. 116 (traktat lizboński) lub klauzuli przejściowej  

•           unijna lista rajów podatkowych wraz z silnymi i odstraszającymi sankcjami

•           reforma Grupy Kodeksu Postępowania w celu zapewnienia przejrzystości i skutecznej kontroli polityk podatkowych państw członkowskich UE

•           silniejsza regulacja dotycząca pośredników, w tym cofnięcie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że przedsiębiorstwo lub firma prawnicza uczestniczy w uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu zobowiązań podatkowych lub praniu pieniędzy

•           ochrona informatorów i dziennikarzy śledczych

•           publiczne rejestry beneficjentów rzeczywistych

•           silniejsze przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania, w tym klauzula przejściowa

•           wzmocniona współpraca międzynarodowa w ramach globalnego szczytu i organu podatkowego ONZ

•           szybkie wdrożenie wspólnego system VAT, ponieważ co roku z powodu oszustw transgranicznych traconych jest 50 miliardów euro
Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba inwestować pieniądze tam, gdzie ma to sens! Grupa S&D potwierdziła swoje poparcie dla programu InvestEU i jego beneficjentów

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej